Czy Rada Miejska w Nasielsku może głosować w swojej sprawie?

Czy nasielscy radny powinien głosować w swojej sprawie? Oczywiście, że nie! Zwróciliśmy na to uwagę przy okazji głosowania w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i od razu nastąpił na nas „atak” z fałszywego konta.

Spieszymy z odpowiedzią, że nie jesteśmy przeciwni tej uchwale.

Natomiast mamy prawo oczekiwać, że radny nie jest „maszynką do głosowania”. Mamy prawo oczekiwać, że podjęte uchwały przez radnych są przemyślane, odpowiedzialne i zgodne z prawem.

Wojewoda Mazowiecki w tej konkretnej sprawie stwierdził, że radny Dariusz Sawicki Sołtys sołectwa Stare Pieścirogi NIE POWINIEN BRAĆ UDZIAŁU W GŁOSOWANIU. Prześledziliśmy poprzednie głosowania i niestety radny Sawicki popełnia ten błąd od kilku lat.

Czy Rada Miejska w Nasielsku może głosować w swojej sprawie?

Czy ten sam błąd popełniają radni, którzy głosują w przypadku uchwał dotyczących ich miejsca pracy np. Nasielskim Ośrodku Kultury (NOK), MOPS Nasielsk czy za przydzieleniem środków finansowych dla klubów sportowych? Poprzez stosunek z pracodawcą dotyczy to niewątpliwie ich interesu prawnego wykazanego w art. 25a ustawy o samorządzie gminnym. Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy samym zainteresowanym.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk