„Właśnie jest kwestią porządku, czystości” – działania nasielskiej Straży Miejskiej w 2020

„Ja mieszkańców jak gdyby słucham we wszystkich kwestiach, które związane są głównie teraz z ochroną środowiska. Właśnie jest kwestią porządku, czystości”

Bogdan Ruszkowski

Tak mówił burmistrz Ruszkowski w telewizji (https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/videos/589586688441647) argumentując powołanie Straży Miejskiej w Nasielsku. Ochrona środowiska to również główne uzasadnienie burmistrza podczas Sesji Rady Miejskiej, gdy radni głosowali za tym, aby strażnik pojawił się w naszej gminie.

Straż Miejska w Nasielsku a rok 2020

Spójrzmy więc na rok 2020, ale tylko pod tym kątem:

  • postępowanie mandatowe zastosowano wobec dwóch osób za zaśmiecanie miejsca publicznego (mandaty w wysokości 200 zł)
  • nie wystawiono żadnego mandatu w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi palenia w piecach na terenie gminy
  • skierowano wnioski o ukaranie 3 osób do Sądu Rejonowego w Pułtusku (Sąd nałożył łącznie grzywnę w wysokości 700 zł)

Jak widać w Gminie Nasielsk źle chyba nie jest. Czysto na ziemi jak i w powietrzu. Chyba, że nasielska Straż Miejska stosuje inne narzędzia takie jak pouczenie, zwrócenie uwagi czy ostrzeżenia. Ale czy przynoszą one skutek? A może po prostu problem jest taki, że nasz nasielski Strażnik nie dysponuje pojazdem, aby szybko i sprawnie mógł dotrzeć w dowolne miejsce naszej gminy? Bo jakby nie patrzeć to jedno z podstawowych narzędzi tego typu służb.

Straż Miejska w Nasielsku

My w każdym razie czekamy na sprawozdanie za 2020 z działalności Straży Miejskiej, który opublikuje Burmistrz Nasielska. Poznamy zapewne wtedy i inne obszary działania Straży Miejskiej w Nasielsku.

A tak przy okazji, mandaty wystawione przez Straż Miejską w 2020 zasiliły budżet gminy o niebagatelne… 100 zł.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk