No to o nasielskim smogu jeszcze raz

Niektórzy z Państwa są zdania, że to nie sprawa burmistrza Nasielska, ani radnych, a my mieszkańcy też na to nie mamy wpływu. Nic bardziej mylnego.

  • zadaniem gminy zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym jest m.in. ochrona środowiska i zaopatrzenie w energię cieplną w tym gaz
  • gmina Nasielsk skorzystała kilkukrotnie z programów poprawy jakości powietrza na naszym terenie. Z funduszy skorzystało niestety niewielu mieszkańców, a efekt dofinansowania możemy zobaczyć m.in na dachu Urzędu Miejskiego http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/odp.na_interpelacje_r.czyz_05.02.2020.pdf
  • obowiązuje uchwała sejmiku województwa mazowieckiego nakazując gminie Nasielsk wymianę 3153 kotłów w ciągu 5 lat. Jeżeli nie wymienimy tej ilości gminie grożą wysokie kary, czyli nam wszystkim‼
  • nawet niskie dochody nie przekreślają od razu szansy na wymianę kotła na ekologiczny. Pokazaliśmy to na konkretnym przykładzie – https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/posts/902824093589370
  • w wielu gminach wymienia się corocznie dużą ilość kotłów, dlatego złożyliśmy do radnych projekt uchwały, aby pieniądze z gminy pomogły naszym mieszkańcom
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski pochyla się nad mapą gminy Nasielsk

Da się! Trzeba tylko chęci, zrozumienia i wspólnego działania.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk