Skarbnik Gminy Nasielsk i XXIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku

Na XXIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 20.11.2020 r., radni przegłosowali podwyżkę podatków od nieruchomości o 10-15% co daje realny wpływ do budżetu gminy Nasielsk na poziomie 600 tys zł.

Za podwyżką było 7 radnych (Kordowski, Dłutowski, Gers, Lewandowski, Kalinowski, Fronczak, Lubieniecki). Przeciw podwyżce zagłosowało 6 radnych (Czyż, Domała, Pietras, Pacocha, Szarszewski i Świderski), a radny Brodowski wstrzymał się od głosu.

Przed głosowaniem radny Rodryg Czyż zaapelował do radnych, żeby zagłosowali przeciw podwyżkom. Zapytał również, jaki byłby wpływ na budżet gminy, gdyby podatki nie zostały w tym roku podniesione, a radny Dawid Domała zaproponował rezygnację, w obecnej trudnej sytuacji w kraju, z jakieś inwestycji żeby nie podnosić podatków.

Odpowiedzi udzielił skarbnik Rafał Adamski.„Rezygnacja z inwestycji nic nie da, ponieważ gminę na inwestycję stać. Można na inwestycję wypuścić obligacje czy wziąć kredyt” – odpowiedź na pytanie radnego Domały.

„Niestety od 2021 roku będziemy musieli wykonywać jeszcze większą nadwyżkę ponieważ nie będą w nią wchodziły wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych. Wchodziła będzie tylko czysta nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi. Jeśli tego nie spełnimy czeka nas program naprawczy i wycięcie wszystkich inwestycji, promocji, funduszy sołeckich i zostanie tylko bieżące załatwianie spraw” – odpowiedź na pytanie radnego Czyża.

Kilka tygodni później w ostatnich dniach roku 2020, 11 radnych zagłosowało za uchwałą budżetową na rok 2021 (Brodowski, Domała, Dłutowski, Gers, Fronczak, Kalinowski, Kordowski, Lewandowski, Lubieniecki, Sawicki i Świderski). Przeciwni tej uchwale było 4 radnych (Czyż, Pietras, Pacocha i Szarszewski).

Dlaczego wracamy do tej uchwały? Możemy przypuszczać, ale podobne zdanie mają rani radni, z którymi rozmawialiśmy, że skarbnik gminy umieścił po stronie wydatków wzrost kosztów na obsługę naszego Magistratu o 709 tysięcy. Natomiast po stronie dochodów pojawiło się ściągnięte z mieszkańców dodatkowe 600 tysięcy z podatku od nieruchomości.

Zastanawia nas prawdziwa intencja podniesienia podatków. Przychodzi nam na myśl słowo hipokryzja. Wyjaśnienia pana skarbnika w kontekście uchwały budżetowej niestety nie do końca do nas przemawiają, zwłaszcza w kontekście otrzymanych nagród, które pokazaliśmy. Przypomnijmy, że w 2020 roku burmistrz przeznaczył 145478,38 zł na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku, w tym dla Pana Skarbnika Rafała Adamskiego 24500 zł!

Pieniądze zawsze budziły kontrowersje, ale powinny być jawne i przejrzyste procedury ich przyznawania. A u nas?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk