Nagrody i premie w MOPS Nasielsk w 2020

Po 20 dniach od naszej publikacji, w której przedstawiliśmy nagrody pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Burmistrz Ruszkowski napisał post podając „informację z pierwszej ręki, opatrzoną rzetelnym i obiektywnym komentarzem” – https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1563725913827630

Przypomnijmy, że łączna suma nagród w Urzędzie Miejskim w Nasielsku sięgnęła kwoty ponad 145 tyś zł. Nagrody otrzymało 69 pracowników, a najwyższą otrzymał Skarbnik Nasielska 24 500 zł.

Burmistrz Nasielska „ceniąc jawność i transparentność oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym” opublikował dane wyłącznie pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Szkoda, że nie opublikował danych ze wszystkich podległych jednostek, dlatego też postanowiliśmy wesprzeć naszego burmistrza i poniżej przedstawimy Państwu analogiczne dane dotyczące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Zapytaliśmy Panią Dyrektor MOPS o przyznane w 2020 roku premie i nagrody. W odpowiedzi dostaliśmy informację, że premie pracownikom zostały wypłacone, ponieważ w 2020 roku walczyliśmy z COVIDem, a pracownicy mieli wiele obowiązków etc. 4 pracowników otrzymało również nagrody jubileuszowe (całość pisma Państwu prezentujemy).

Sumaryczna kwota przeznaczona na premie i nagrody w 2020 roku w MOPS w Nasielsku, to 263 962,61 zł. Otrzymało ją 35 pracowników.

Za radą Burmistrza Ruszkowskiego publikujemy przy podanych kwotach nagród i premii linki do oświadczeń majątkowych pracowników.

Nagrody i premie 2020 w MOPS Nasielsk

Z informacji Pani Dyrektor MOPS w Nasielsku przedstawiającej premie i nagrody za 2020 rok można wywnioskować, że ich wysokość była pochodną wystąpienia pandemii COVID i zwiększonego zakresu obowiązków pracowników.

Postanowiliśmy zatem sprawdzić jak wyglądała sytuacja z premiami i nagrodami rok wcześniej, czyli w 2019 roku, a więc wtedy gdy pandemii nie było.

Sumaryczna kwota nagród i premii w 2019 roku wyniosła 258 101,80 zł i tak jak poprzednio otrzymało je 35 osób, a stan zatrudnienia w MOPS Nasielsk na dzień 31.12.2019 roku, to 34 pracowników. Również w tym roku 3 pracowników otrzymało nagrody jubileuszowe.

Nagrody i premie w 2019 w MOPS Nasielsk

  • Dyrektor MOPS w Nasielsku – 8991,92 zł
  • Główna Księgowa – 8386,86 zł
  • Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych – 17 933,80 zł

Średnia premia wraz z nagrodą w przeliczeniu na jedną osobę w MOPS, to ponad 7540 zł w 2020 roku i ponad 7374 zł w 2019 r.

Czy to dużo i czy gospodarnie są wydatkowane środki pochodzące z naszych podatków pozostawiamy do oceny Państwu, Pani Dyrektor MOPS i Panu Burmistrzowi Ruszkowskiemu.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk