Koszt życia w gminie Nasielsk- wywóz nieczystości

Kilka tysięcy złotych rocznie, tyle mogłaby oszczędzić każda rodzina, gdyby była podłączona do sieci kanalizacyjnej. Zamiast tego wywozi dziś ścieki z przydomowych zbiorników. Zakładając dane sprzed dwóch lat (wywieziono wówczas 31 536,65 m³ z 3192 gospodarstw), mieszkańcy naszej gminy w 2021 r. wydadzą ok. 1 mln 200 tys. za wywóz nieczystości płynnych.

To mogłyby być pieniądze, które każdego roku mieszkańcy gminy Nasielsk mogliby wydać w innym celu niż wywóz nieczystości.

Koszt życia w gminie Nasielsk- wywóz nieczystości

Niestety w Nasielsku w dalszym ciągu kanalizacji sanitarnej buduje się bardzo mało w stosunku do potrzeb. O tym problemie pisaliśmy w ubiegłym roku https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/03/13/nasielskie-szamba-wprost-do-nasielnej/. Zwracaliśmy również uwagę na ten problem podczas naszych 16 wyzwań dla Burmistrza Nasielska i radnych.

Władze gminy Nasielsk poprzez swój przedstawicielski mandat realizują program wyborczy. Biorą za to odpowiedzialność przed wyborcami. Problemem jest jednak sytuacja w jakiej się znaleźliśmy. W związku z pandemią koronawirusa samorząd powinien przeorganizować swoje priorytety i dostosować wydatki do aktualnych warunków. Pandemia zostanie z nami dłuższy czas – zwraca na to uwagę prof.dr hab. Grzegorz Gorzelak specjalista z dziedziny samorządu Uniwersytetu Warszawskiego.

Obietnice wyborcze Burmistrza Nasielska

Jednym z rozwiązań i pomocy mieszkańcom jest budowa infrastruktury komunalnej. Tymczasem z uwagi na nieotrzymanie środków zewnętrznych na rozbudowę stadionu (złożone dwa wnioski oraz jeden na II turę RFIL), nawet pieniądze otrzymane z I tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2,3 mln zł, które w teorii powinny być skierowane na bliskie ludziom inwestycje, w praktyce będą wydane na obietnice wyborcze burmistrza Ruszkowskiego.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk