Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku – nagrody 2020

Są instytucję w Nasielsku, w których wysokość nagród nie szokuje. Takim przykładem jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku.
Nikt z pracowników w 2020 roku nie otrzymał premii, a Dyrektor Pan Stanisław Tyc nie otrzymał również nagrody.

Pula nagród wynosiła 4200 zł brutto i została podzielona wśród pozostałych 7 pracowników, co daje średnią kwotę 600 zł brutto. W odpowiedzi na nasze zapytanie Dyrektor Stanisław Tyc informuje, że pracownicy nie otrzymują trzynastej pensji i w miarę posiadanych środków przyznaje nagrody roczne.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku - nagrody 2020

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku budynek Biblioteki przy ul. Piłsudskiego został wyremontowany, a fundusze na ten cel pozyskane były m.in. z dużym zaangażowaniem pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk