NOK Nasielsk – nagrody 2020

Ponownie za radą Burmistrza Ruszkowskiego, który ceni jawność oraz transparentność informacji publicznych, publikujemy dane o nagrodach i premiach Nasielskiego Ośrodka Kultury (NOK).

Dyrektor NOK Pan Marek Tyc w odpowiedzi na nasze pismo, poinformował, że nikt z pracowników w 2020 roku nie otrzymał premii.

Natomiast były wypłacone nagrody w łącznej kwocie 48 540 zł brutto. W NOK zatrudnionych było 9 osób. Jedyną osobą, która składa oświadczenie majątkowe jest Pan Dyrektor Marek Tyc, który otrzymał nagrodę w wysokości 8700 zł brutto – http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/tyc_marek.pdf.

Pozostali pracownicy mogli liczyć średnio na nagrodę w wysokości 5000 zł brutto.

Nasielski Ośrodek Kultury NOK - nagrody 2020

Chcieliśmy również uzyskać dane o przyznanej nagrodzie dla Redaktor Naczelnej Życia Nasielska, ale nie stanowi ona informacji publicznej.

Epidemia koronawirusa nadal uderza we wszystkie obszary naszego życia. Dotyczy to również życia kulturalnego, gdzie chociażby wyjście do kina Niwa w ubiegłym roku było praktycznie niemożliwe. Czy nasielski samorząd odpowiednio wydał środki pieniężne na kulturę, aby wypełnić lukę spowodowaną lockdownem? Ocenę pozostawiamy Państwu.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk