Dzień Sołtysa i Nowa Wieś w Nasielsku

Dziś Dzień Sołtysa! Życzymy im wszystkiego dobrego oraz dużo pozytywnej energii, która doda sił przy rozwiązywaniu ważnych spraw naszych mieszkańców.

W TVP3 Warszawa mogliśmy dzisiaj zobaczyć wystąpienie Sołtysa Nowej Wsi oraz Radnego Michała Brodowskiego. Gratulujemy występu!

A my skorzystamy z tej okazji i przedstawimy Państwu krótką historię Nowej Wsi.

Pierwsze wzmianki o Nowej Wsi datują się na rok 1155. Bolesław Kędzierzawy nadaje część Nasielska, Nową Wieś klasztorowi w Czerwińsku. Przez kolejne wieki nie odnotowuje się znaczących informacji na temat Nowej Wsi.

Przenieśmy się zatem do lat 20-stych XX wieku, kiedy to Magistrat nasielski chce przyłączyć Nową Wieś do miasta Nasielska. Batalia toczy się na przestrzeni kilku lat.

12 maja 1928 roku na posiedzeniu Rady Miejskiej w Nasielsku, której przewodniczy burmistrz Feliks Rostkowski, odnotowuje się zapis w porządku dziennym, o przyłączeniu wsi Nowa – wieś do miasta.
5 marca 1930 roku ma miejsce zebranie gromadzkie wsi Nowa – wieś, na które przybywa 20 gospodarzy na 25 z prawem głosu i w obecności wójta gminy Nasielsk, Józefa Kanigowskiego, zdecydowanie odmawia przyłączenia wsi do miasta Nasielska argumentując, że bliżej jej gospodarczo i mentalnie do gminy niż do miasta. Protokół podpisują gospodarze:

 • Leopold Białorucki
 • Antoni Białorucki
 • Teofil Kobrzyński
 • Walenty Branicki
 • Stanisław Białorucki
 • Teofil Krzeszewski
 • Piotr Rakowski
 • Wiktor Krzyczkowski
 • Józef Drwęcki
 • S.Bieńkowski
 • Józef Chruściński
 • Teofil Branicki
 • Antoni Branicki
 • Wacław Kobrzyński
 • F. Pietrzak.

14 czerwca 1930 roku wójt gminy Nasielsk, Albin Włoczewski przeprowadza, tym razem zgromadzenie gminne, na którym obecnych jest około 300 osób z prawem głosu. Przedmiotem jest przyłączenie Nowej – wsi do miasta Nasielska. Zgromadzenie jednogłośnie wniosek odrzuca. Rada Miejska kontynuuje walkę o inkorporację. Argumentuje, że miasto Nasielsk posiada plan regulacyjny, który obejmuje częściowo Nową – wieś oraz, że grunty wsi, która rozbudowuje się bezplanowo w kierunku miasta, w wielu miejscach wrzynają się w obszary miejskie. Podkreśla się też, że dzięki przyłączeniu Nowej – wsi zwiększy się ilość ludności chrześcijańskiej. Fakt ten „ będzie miał doniosłe znaczenie w kształtowaniu się życia społecznego i samorządowego”. Zwraca się też uwagę, że dzieci wiejskie chodzą do szkoły miejskiej w Nasielsku.

21 listopada 1930 roku Kuratorium Okręgowe w Warszawie zawiadamia organy władzy wojewódzkiej, że przyłączenie jest jak najbardziej wskazane i celowe.

Nowa Wieś w gminie Nasielsk - historia

12 października 1933 roku, Rozporządzeniem Rady Ministrów, „o zmianie granic miasta Nasielska w powiecie nasielskim, województwie warszawskiem” , Nowa – wieś zostaje włączona do miasta.

Dziękujemy Pani Annie Kotarbińskiej, która niezmiennie od lat żywi ogromną sympatię i sentyment do swoich stron rodzinnych za opisanie historii Nowej Wsi, a tekst powyżej, to zaledwie fragment.

Podziękowania od autorki składamy również Panu Tomaszowi Krasoniowi za przekazanie przedwojennego aktu prawnego.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk