ZGKiM Nasielsk i nagrody 2020

Ostatnią jednostkę, której nagrody roczne chcemy Państwu przedstawić jest ZGKiM Nasielsk.

Pani Dyrektor Lidia Rutkowska poinformowała nas, że premie nie były wypłacone, a łączna suma nagród dla wszystkich pracowników wyniosła 103100 zł. Stan zatrudnienia na 31.12.2020 r. wynosił 51 osób.

Przyznane nagrody:

  • Dyrektor – 5500 zł
  • Główny Księgowy – 3300 zł
  • Kierownik DWiK – 2900 zł
  • Kierownik Dom – 2900 zł
  • p.o. Kierownik DDiET – 2900 zł

Średnia nagród dla pozostałych pracowników wyniosła ok. 1860 zł (uwaga: uśredniona kwota nie oznacza, że pracownicy taką nagrodę otrzymali).

ZGKiM Nasielsk i nagrody 2020

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk