Dofinansowania w Nowym Dworze Mazowieckim a nasielska wierzba

Kolejny dobry przykład z sąsiedniej gminy i pozyskania 3 mln ze środków unijnych. Realizowane zadanie: „Rozwój i modernizacja terenów zieleni na obszarze Nowego Dworu Mazowieckiego”. Gratulujemy!

Nasielsk - wierzba / baszta
Nasielska wierzba pod basztą

Więcej na profilu Burmistrza Jacka Kowalskiego: https://www.facebook.com/jk.burmistrz.nowego.dworu.mazowieckiego/posts/2810207369252461

Jak bardzo w gminie Nasielsk przydałyby się takie pieniądze, chyba nie musimy nikogo przekonywać, ale korzystając z okazji chcielibyśmy przypomnieć Pani Kierownik Jadwidze Szymańskiej o obietnicy posadzenia nowego drzewa na miejsce wyciętej wierzby koło baszty.

Duża wycinka drzew w Nasielsku ma miejsce co kilka lat. Na przełomie lat 2016/2017 z ulic: Piłsudskiego, Rynek, Staszica i Kościuszki zostały wycięte stare drzewa. Na tej ostatniej ulicy w ubiegłym roku również wycięto stare lipy i jesiony.
Cześć tych drzew zagrażała bezpieczeństwu i na ich miejsce posadzono nowe drzewa – ale nie wszędzie.
Gdzie Państwa zdaniem gmina Nasielsk powinna zadbać o zieleń?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk