Część I relacji XXVI sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„Pojawił się nowy głos w tej dyskusji. Ja po raz pierwszy słyszę, że jeśli nie wykonamy tej drogi, to kotłowania zostanie bez dojazdu. Czy ta droga jest strategiczna dla kotłowni?

radny Mirosław Świderski

XXVI sesja RM odbyła się 4 marca 2021 r i została po raz kolejny zwołana na wniosek burmistrza Nasielska. Podczas jej obrad organy gminy Nasielsk dyskutowali m.in. nad sprawami:

  • osiedlowych dróg;
  • łącznika na ul. Elektronowej;
  • modernizacji Stadionu Miejskiego w Nasielsku.

Pierwszą uchwałą, która został przyjęta przez radnych (14 głosów za i 1 wstrzymujący się), była Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Nasielsk. Radny Szarszewski miał pytanie dotyczące zapisu w WPF kwoty 6 mln 30 tys. zł na przedszkole w Pieściorgach Starych. Skarbnik gminy Rafał Adamski wyjaśnił, że cała kwota zostanie w tym roku wydana, a zapis w WPF jest wymagany z uwagi na RIO.

Kolejną uchwałą była zmiana budżetu gminy Nasielsk na 2021 r. Radny Czyż zaproponował zmianę w tej uchwale i przeniesienie kwoty z łącznika ul. Elektronowej na inwestycje: 700 tys. zł na budowę nawierzchni drogowej i chodników ulic: Traugutta i Bema, 300 tys. zł na kanalizację i 200 tys. zł na dotację dla mieszkańców na wymianę pieców.

Argumenty, które podał radny Czyż dotyczyły 1) sprzeciwu mieszkańców, którzy nie chcą tego łącznika i odwołali się do Wojewody; 2) kwestie ochrony środowiska i przebywania w tym miejscu gatunków chronionych zwierząt i ptaków; 3) różnic w kosztorysach (kierownik Kasiak podaje kwotę 1,2 mln zł, a projektant ponad 3 mln zł). „Czy nas jest stać na inwestycje, której nie chcą mieszkańcy?”- pytał radny Czyż. 4) Kolejnym argumentem była służebność na przejście i przejazd drogą mieszkańców bloku przy ul. Elektronowej 3. „Czy pan burmistrz wiedział o tym podejmując decyzje o zmianie trasy? Dotychczasowe argumenty  żeby nie przerywać ciągów technologicznych firmy, która jest właścicielem tego terenu nie mają tu uzasadnienia”. 5) Ostatnim argumentem przedstawionym przez radnego Czyża, była wydana przez burmistrza Ruszkowskiego decyzja środowiskowa na wybudowanie przy projektowanej drodze stacji benzynowej. „Prawdopodobnie decyzji nie mógł pan nie wydać, ale gdyby nie powstał łącznik, to nie powstanie tam również stacja benzynowa”.

Burmistrz udzielił krótkiej odpowiedzi, że z łącznika na razie nie rezygnuje, a w zależności jakie będą rozstrzygnięcia od odwołań mieszkańców, będzie podejmował odpowiednie decyzje.

Nasielsk Urząd Miejski Kotłownia Stacja Paliw

Radny Świderski przed głosowaniem wyraził nadzieję, że „nie dojdzie do realizacji tego łącznika, ale na podział pieniędzy przyjdzie jeszcze czas (…) wspólnie usiądziemy i zdecydujemy, jak te pieniądze wydać z korzyścią dla jak największej liczby mieszkańców.”

Wniosek radnego Czyża nie uzyskał poparcia (9 głosów przeciw, 5 za i 1 wstrzymujący się). Zaraz po głosowaniu radny Czyż zgłosił kolejny wniosek i tak go przedstawił. „Rozumiem, że zachowałem się samolubnie i zaproponowałem przeznaczenie 700 tys. zł na drogi w moim okręgu, ale w takim razie podejmijmy decyzję o rezygnacji z tego łącznika i niech ta kwota trafi z powrotem do budżetu na modernizację dróg we wszystkich okręgach”.

Radny Kordowski zadając pytanie burmistrzowi przybliżył problem dojazdu do kotłowni ogrzewającej całe miasto, wszystkie większe osiedla, na których są bloki mieszkalne „może się okazać, że mieszkańcy zostaną bez ogrzewania”.

Burmistrz odpowiedział: „jeśli chodzi o blok, to ta służebność jest, ale jeśli chodzi o kotłownię, to jest tylko dobra wola właściciela gruntu na przejazd. Kotłownia w chwili obecnej nie ma żadnego dojazdu.” 

Radny Czyż „Kotłownia istnieje już od kilkudziesięciu lat i do tej pory nikt nie zgłaszał żadnych problemów z dojazdem, a teraz raptem wielki problem się tu stworzył”.

Radny Świderski „Pojawił się nowy głos w tej dyskusji. Ja po raz pierwszy słyszę, że jeśli nie wykonamy tej drogi, to kotłowania zostanie bez dojazdu. Czy ta droga jest strategiczna dla kotłowni?” W dalszej dyskusji radny Świderski zapytał burmistrza „Biedronka korzysta z naszej drogi i czy z tej samej drogi nie może korzystać kotłownia? Czy musi powstać nowy łącznik?”

Burmistrz odpowiedział, że jest to skompilowana sytuacja i jego osobiście też ta sytuacja zaskoczyła, że kotłowania, która ogrzewa wszystkie bloki nie ma dojazdu, a z działki, której jest właścicielem gmina Nasielsk, do kotłowni się nie dojedzie „trzeba mieć służebność, albo od biedronki, albo od drugiej firmy”.

Radny Domała „ta inwestycja jest dość kontrowersyjna, ale pieniądze powinniśmy przeznaczyć na drogi, które już istnieją, bo po roztopach zimowych w wielu nasielskich osiedlach czy na Pieścirogach, ludzie po prostu grzęzną w błocie, tam nie da rady przejść”.

Radny Lubieniecki przypomniał dawne czasy, kiedy właściciele dowozili przyczepkami węgiel do kotłowni. „Ciekawe co panowie radni wtedy by powiedzieli, gdyby nie można było dowieźć w okresie zimowym opału do kotłowni?”

Radny Czyż „Ja jestem po raz pierwszy w radzie, ale większość z panów jest od dłuższego czasu. W 2006 r. mogliśmy przejąć drogę, która jest po prawej stronie urzędu i kończy się przy budynku wielorodzinnym. Droga ta przechodzi obok kotłowni. Czemu gmina wtedy nie przejęła za długi tej drogi, tylko teraz mamy taki problem i musimy uzyskać służebność dla tej kotłowni (…) dlaczego wcześniej tego nie załatwiliście, tylko teraz w momencie kiedy radny Czyż chce zdjąć 1,2 mln zł i przeznaczyć na coś, co jest bardziej potrzebne?”

Radny Lubieniecki odpowiedział. „Gdybyśmy zainteresowali się tą drogą, to nie mielibyśmy tego budynku” (Urząd Miejski Nasielsk – autor). (W 2006 r. za czasów burmistrza Muchy, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przejęcia drogi za długi od właściciela po byłym MERA-ZEM. Pan Lubieniecki jest  radnym od 2002 roku i wówczas był w radzie – autor).

Burmistrz Ruszkowski „Przejrzałem dokumenty i faktycznie było przygotowane porozumienie, ale niestety właściciel nie stawił się do aktu notarialnego, a nie było wtedy możliwości ustawowej żeby przymusić.”

Propozycja, aby zrezygnować z łącznika i przenieść środki na bieżące remonty dróg w gminie również nie uzyskała akceptacji radnych (9 głosów przeciw, 5 za i 1 wstrzymujący się)

O pozostawienie kwoty 200 tys. zł w dziele na utrzymanie dróg zaapelował radny Pietras, który złożył wniosek formalny o remont 500 m odcinka łączącego wieś Młodzianowo z Nuną. Mieszkańcy posesji znajdujących się przy drodze oraz pani sołtys apelują o remont. Wniosek nie uzyskał akceptacji rady (9 głosów przeciw, 4 za i 2 wstrzymujące się).

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk