O nagrodach w Gminie Nasielsk jeszcze raz

Pan Burmistrz Ruszkowski w wydanym oświadczeniu o nagrodach wypłaconych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w roku 2020, zaproponował, abyśmy porównali wynagrodzenia w myśl zasady „Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma”.
Panie Burmistrzu dwa razy nas nie trzeba prosić i sprawdziliśmy! Ale zanim podamy wyniki naszej „społecznej kontroli” wyjaśnijmy, dlaczego upubliczniliśmy wysokość nagród wypłaconych w nasielskim samorządzie.
Powód był jeden. Chcieliśmy się dowiedzieć w jaki sposób nasielski samorząd utożsamia się z ciężką sytuacją jaka dotknęła mieszkańców spowodowaną lockdownem, utratą pracy, dochodów itp.

Pan Ruszkowski w swoim oświadczeniu napisał, że nagrody były zaplanowane w budżecie na 2020 r. Budżet był planowany jeszcze w roku 2019 i wtedy nikt nie przypuszczał, że nastąpi ogólnoświatowy problem nazywany SARS-CoV-2. Podczas pandemii budżet był kilkukrotnie nowelizowany na sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku i ani razu nie została przedstawiona propozycja, aby fundusz na nagrody zmniejszyć i przeznaczyć go na inne cele.
Wracając do nagród. Sprawdziliśmy je w oparciu o grupy:

  1. gminy z powiatu nowodworskiego,
  2. gminy sąsiednie
  3. gminy, do których porównujemy się w corocznym raporcie o stanie gminy.


Jeżeli chodzi o grupę 1), to musimy zmartwić Pana Burmistrza (lub mieszkańców) i stwierdzić, że jesteśmy liderem. Przypomnijmy, że w UM w Nasielsku wypłacono nagrody w kwocie 145478,38 zł brutto dla 69 pracowników. W innych miejscowościach nagrody odpowiednio wyniosły: Czosnów – 6000 zł (nagrody otrzymało 2 pracowników); Leoncin – 61500 zł (nagrody otrzymało 35 pracowników); NDM – 15234,32 zł (nagrody otrzymało 5 pracowników); Pomiechówek – 15556 zł (nagrody otrzymało 14 pracowników); Zakroczym – 0 zł.

Na pierwszy rzut oka widać, że nie tylko kwota, ale i ilość osób nagrodzonych w nasielskim urzędzie odbiega od pozostałych samorządów. Jak to możemy wytłumaczyć? Bardzo prosto. Zwrócił na to uwagę w swoim oświadczeniu również Pan Burmistrz Ruszkowski, że nagroda jest wypłacana na podstawie przepisów. Mówi o tym zarówno art. 105 kodeksu pracy jak i art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych. W obu tych ustawach wyraźnie określono za co nagroda może być przyznana, ale nie ma tam zapisu, na który powołuje się Burmistrz Nasielska, że ma on swobodę przyznawania nagród „jako dodatkowych składników wynagrodzenia”.

Nagrody i wynagrodzenia w gminie Nasielsk i innych

Gdybyśmy jednak mieli jakieś wątpliwości, co do prawidłowo postawionej przez nas tezy, możemy odnieść się do raportu Najwyższej Izby Kontroli, który stwierdza, że „Uznaniowość polega na decyzji pracodawcy, czy taką nagrodę przyzna lub nie, ale musi się ona zawsze wiązać ze szczególnymi osiągnięciami zawodowymi. Nagroda pieniężna jest bowiem dodatkowym i szczególnym wyróżnieniem pracownika, a nie stałym dodatkiem do pobieranego wynagrodzenia przyznawanym wszystkim pracownikom bez wyjątku”: https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lkr~p_12_190_201207101052551341910375~id2~01,typ,kj.pdf

Jeżeli chodzi o gminy sąsiednie 2), to więcej od nas na nagrody wydał samorząd z Serocka – 192810 zł (nagrody otrzymało 78 pracowników) i Wieliszew – 161950 zł (nagrody otrzymało 81 pracowników). Pozostałe miejscowości: Joniec – 49600 zł (nagrody otrzymało 23 pracowników); Nowe Miasto – 87700 zł (nagrody otrzymało 24 pracowników); Świercze 9387 zł (nagrody otrzymało 21 pracowników); Winnica – 0 zł.

W żadnym jednak omawianym innym samorządzie nagrody nie były wypłacone w wysokości, które otrzymał Skarbnik naszej gminy Pan Rafał Adamski. Przypomnijmy, że otrzymał on nagrodę w wysokości 24500 zł. Dla przykładu w gminie Serock, skarbnik otrzymał nagrodę 5000 zł, a w Wieliszewie 8000 zł. Panie Burmistrzu „Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma”, życzmy sobie infrastruktury i zarządzania jak w Serocku, czy Wieliszewie.

Została nam 3) grupa, czyli gminy, które znamy z raportu o stanie gminy. Mamy odpowiedzi z 17 gmin i w 8 przypadkach nagrody były wypłacone w wyższej wysokości niż w Nasielsku (Biskupiec – 345458 zł; Głubczyce – 246601 zł; Góra – 257200 zł; Grodzisk Wielkopolski – 258500 zł; Nowa Sarzyna – 186100 zł; Strzelin – 528824 zł (rekord); Środa Śląska – 262328 zł; Tłuszcz – 262328 zł). Ale były też gminy, w których wypłacono mniej lub nagród w ogóle nie było np. Szprotawa.

Na koniec jeszcze jedno porównanie, od którego zaczęliśmy post – czyli porównanie wynagrodzeń. Panie Burmistrzu z uwagi na to, że to Pan nas zachęcił do oceny wynagrodzeń, dokonaliśmy tego tylko w stosunku do wójtów i burmistrzów, na podstawie udostępnionych oświadczeń majątkowych. Jeżeli chodzi o grupę 1), to średnio wynagrodzenie wynosi ok. 140000 tys. zł. i pańskie dochody ze stosunku pracy w UM 139831,14 zł mieszczą się w tych granicach. Jeżeli chodzi o grupę 2), to jest Pan liderem. W 3) grupie na kilkanaście gmin zajął Pan trzecie miejsce. Na uwagę zasługuje zwycięzca tej kategorii – Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom z dochodami 165166 zł, ale nie wyciągamy z tych danych daleko idących wniosków, ponieważ na dochody wójta/burmistrza (przewidziane rozporządzeniem) składa się wiele składowych, a wśród nich staż pracy, nagrody jubileuszowe i dodatki, które mogą uposażenie znacząco zwiększyć. Decyzję w tej sprawie zawsze podejmują radni.

Szanowni Państwo, byliśmy bardzo zdumieni powszechnością nagród, a jeszcze bardziej uzasadnieniem, które wydał Burmistrz Nasielska. Mówiąc o „wyjściu poza strefę komfortu” podległych pracowników samorządowych, naszym zdaniem Pan Ruszkowski nie dostrzegł pozostałych mieszkańców, którzy nie zawsze mieli możliwość pracy zdalnej, a często po prostu pracę utracili.

Jest jeszcze jedna kwestia, którą chcemy wyraźnie powiedzieć. Wyjaśnienie Burmistrza Ruszkowskiego, że chce wynagrodzić niskie zarobki pracownikom, może i brzmi pięknie, ale pamiętajmy, że niesie ono za sobą dużo zagrożeń, co może mieć negatywny wpływ na jakość naszego życia. Nie bez powodu nagroda została zdefiniowana w polskim prawie, a uznaniowość i zwiększenie składnika dochodów poprzez przyznanie nagrody, może doprowadzić do przyznania nagród „lojalnym” pracownikom. Jest to potocznie zwane jako nepotyzm. Nie twierdzimy, że tak jest w UM w Nasielsku, ale ktoś kiedyś może wykorzystać ten mechanizm.

Nasi urzędnicy powinni być przede wszystkim uczciwie wynagradzani za „wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie” – o czym mówi art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych, czego im i nam petentom życzymy.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk