Komu wzrosły podatki o 5gr w gminie Nasielsk?

Komu wzrosła kwota podatku o 5gr?

Więcej o wzroście kosztów życia w gminie Nasielsk: https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/posts/918217255383387

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk