Rekord zadłużenia w Gminie Nasielsk?

W ostatnim czasie mieliśmy okazję zobaczyć wystąpienia Burmistrza Nasielska w TV oraz w specjalnie nagranym materiale filmowym o inwestycjach w gminie Nasielsk. Radni przeznaczyli na ten cel kwotę 23 mln zł. Nowe przedszkole ma kosztować 5,7 mln zł i udało się uzyskać dofinansowanie 1,2 mln zł. Droga na osiedlu Krupka też będzie wybudowana z dofinansowaniem 900 tys zł, a całość inwestycji, to koszt 2 mln zł. Dodatkowe pieniądze są zawsze okazją, aby pogratulować. 

Z większych inwestycji, to na razie koniec dofinansowań. Najdroższa inwestycja i od lat planowana, czyli modernizacja stadionu miejskiego – szacowana w 2017 r. na kwotę 10 mln zł (kwota ta nie uwzględnia inflacji) – będzie realizowana ze środków własnych.

O braku pomocy finansowej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) Burmistrz Ruszkowski mówi, że „złożyliśmy jeszcze na stadion, no nie udało nam się pozyskać”. Naprawdę panie Burmistrzu?

I teraz trochę faktów. Gmina Nasielsk w II turze RFIL składała wniosek m.in. na stadion i rzeczywiście tej pomocy nie otrzymała. Ale Nasielsk otrzymał 2,3 mln zł w I turze z RFIL – całą kwotę przeznaczono na stadion (o czym pan burmistrz nie mówi). I etap modernizacji ma kosztować blisko 4 mln zł, a dodatkowe pieniądze zostały przekazane m.in. ze środków przeznaczonych na modernizację dróg w gminie Nasielsk.

Kolejny fakt. Modernizacja stadionu miejskiego jest jednym z priorytetów burmistrza, którą obiecał w kampanii wyborczej. Należy sądzić, że do tego planu burmistrz powinien być dobrze przygotowany. 

Burmistrz Ruszkowski składał dwukrotnie wnioski (2019 i 2020 r.) o środki zewnętrzne na stadion z programu Sportowa Polska. Wnioski otrzymały małą ilość punktów i pomocy zewnętrznej gmina nie otrzymała. Można było starać się o pomoc również w tym roku, ale burmistrz albo nie wiedział, albo został wprowadzony w błąd, ponieważ twierdził, że mógł złożyć tylko na boiska przy szkołach. Być może niektórzy członkowie z Gminnej Rady Sportu też o tym nie wiedzieli, ponieważ w sposób entuzjastyczny wyrazili zadowolenie i pochwalili burmistrza Ruszkowskiego za dobre posunięcie, że nie składał wniosków na stadion, a otrzyma dofinansowanie na boiska przy szkolne (takiej decyzji jeszcze nie ma).

Jeszcze przed upływem terminu na składanie wniosków, wysłaliśmy do UM maila z odpowiedzią z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, że złożone przez gminę wnioski na boiska przy szkołach nie wykluczają, aby złożyć na stadion. „Gdy wartość zadania dotyczy większej ilości obiektów (kompleksów), wysokość dofinansowania oblicza się dla tych obiektów oddzielnie, a wartość nie może przekroczyć 6 mln zł.” – poinformowała nas Pani Katarzyna Prokurat. https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2021/03/31/czy-burmistrz-nasielska-skorzysta-z-dofinansowania-na-stadion-miejski/

Rekord zadłużenia w Gminie Nasielsk? Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski

Panie Burmistrzu, czy jesteśmy tak bogatą gminą, że stać nas na takie błędy i budujemy za swoje? W kampanii wyborczej mówił Pan o inwestycjach, ale mówił Pan również o zintensyfikowaniu działań w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Z dużym prawdopodobieństwem ten rok Gmina Nasielsk zakończy z największym zadłużeniem w 31 letniej historii samorządu. Bo przecież Skwer Jana Pawła Burmistrz planuje budowę … z obligacji… co realnie zadłuży gminę o kolejne 2 mln zł. (https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2021/02/13/pismo-burmistrza-ruszkowskiego-do-premiera-rp/)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk