Nowy bat na radnych?

W dniu dzisiejszym po raz czwarty w tej kadencji, zbierze się komisja statutowa. Jej skład został uzupełniony do liczby, w której radni ze strony burmistrza mają większość. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ na ostatnim posiedzeniu do „lokalnej konstytucji” zostały zaproponowane zmiany, z którymi nie zgadzali się inni radni. Głos mieszkańcom został już odebrany, a teraz radni z KWW MO chcą, aby zadający za dużo pytań radni mieli ten czas ograniczony oraz reglamentowany limit wystąpień podczas jednej dyskusji. Głosowanie całej rady zatwierdzającej ten stan rzeczy, to tylko formalność.

Niepokojąca i naszym zdaniem niezgodna z obowiązującym prawem była zgłoszona propozycja, aby Przewodniczący Rady Miejskiej mógł osobiście udzielać odpowiedzi na skargi i petycje kierowane do Rady Miejskiej – nota bene pan Lubieniecki już takich czynności w przeszłości dokonywał np. w przypadku petycji, którą złożyliśmy w imieniu mieszkańców, aby działki koło DPS nie sprzedawać i przeznaczyć ją na plac zabaw.

Co na to biuro prawne?

Takich zapisów rozszerzających uprawnienia wynikające z art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej jest w obecnym Statucie więcej. Stąd nasze uwagi zgłoszone w listopadzie 2020 r., oparte na identycznych zapisach, które zostały zakwestionowane przez Sądy Administracyjne.
Na prośbę przewodniczącego Brodowskiego uwagi przesłaliśmy, ale niestety informacji zwrotnej nie otrzymaliśmy i nie wiemy czy się do nich odniosło biuro prawne.

O wynikach prac komisji i naszych dalszych działaniach w ramach akcji Masz Głos poinformujemy Państwa w oddzielnym poście.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk