Remonty dróg w Nasielsku!

Od dziś Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonuje remonty cząstkowe na głównej drodze w naszym mieście. Jak nas poinformowała pani Renata Machałowska odpowiedzialna za ten odcinek, prace i utrudnienia dla kierowców na pewno potrwają jeszcze w dniu jutrzejszym.

Prosimy o korzystanie z alternatywnych dróg i omijanie prac remontowych.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk