Sukces przy dofinansowaniu na wymianę kotłów?

Wymiana kopciuchów – czy tym razem się uda? Taki tytuł nosi jeden z artykułów z naszej gazetki Aktywny Obserwator. Gmina Nasielsk w tym roku na ten cel przeznaczyła 0,5 mln zł. I można powiedzieć, że program dofinansowania do wymiany kotłów okazał się sukcesem. Do dnia dzisiejszego złożono ponad 100 wniosków! To w praktyce wyczerpało całą pulę środków na ten rok. Ale jak środki będą rozdysponowane pomiędzy naborami tego w tej chwili nie wiemy.

Tu pojawia się ważne pytanie. Czy Radni i burmistrz będą chcieli zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie do wymiany kotłów? Obserwując duże zainteresowanie programem mamy nadzieję, że takie środki uda się wygospodarować w nasielskim budżecie.

Czyj to sukces? Przede wszystkim Nas – Mieszkańców! Jesteśmy coraz bardziej świadomi, że o środowisko trzeba dbać. Z otrzymanych od Państwa informacji wynika, że wiele rodzin odkładało kilka lat na wymianę starych, niespełniających norm kotłów. Pomoc z dofinansowaniem z gminy plus możliwość skorzystania z dofinansowania z programu Czyste Powietrze jest niewątpliwie dodatkowym zastrzykiem finansowym dla naszych portfeli.

Wspieranie działań proekologicznych jest jednym z piętnastu punktów wyborczych Burmistrza Ruszkowskiego na lata 2018-2023. Lepiej późno niż wcale chciałoby się powiedzieć. Być może sytuacja finansowa gminy nie pozwoliła na wcześniejszą pomoc mieszkańcom.

Przypomnijmy, że od początku kadencji o taką pomoc starali się radni m.in. panowie: Świderski i Czyż. Rada Miejska w grudniu 2018 r. przyjęła Program Niskiej Emisji, a jeden z punktów tego programu zakłada, że co roku powinniśmy wymieniać 200 kopciuchów.

Smog w gminie Nasielsk

„Program powinniśmy realizować rok do roku. Musimy już dziś wziąć się do pracy, ponieważ jeżeli będziemy dalej propagować ochronę środowiska jak do tej pory to robimy i czekać na mieszkańców, aż sami do nas przyjdą, to nie zrealizujemy tego planu. Powinniśmy wyjść z informacją do mieszkańców, że pyły PM 10 i PM 2,5 są śmiertelnie niebezpieczne dla nas” – jest to wypowiedź Radnego Czyża z 2018 roku, który pod tym względem wyróżnia się na tle pozostałych radnych. Bardzo często zabierał w tej sprawie głos, składał wnioski i interpelacje do Burmistrza, wnioskował o zabezpieczenie choćby minimalnych środków w budżecie i jako jeden z nielicznych radnych odpowiedział na nasz apel i w imieniu klubu NSZ złożył w tym roku projekt uchwały, którą Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk przygotowało. Radni przyjęli praktycznie ten sam projekt przygotowany przez Burmistrza Ruszkowskiego.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk