Komisja Statutowa i przewodniczący Brodowski

Przysłuchując się dzisiejszej Komisji Statutowej można dojść do wniosku, że czas to pieniądz. Czas to pieniądz, bo przewodniczącemu Brodowskiemu i Radnym wybranych z listy MO burmistrza Ruszkowskiego niesamowicie spieszno było zakończyć pracę nad Statutem Gminy Nasielsk, czyli najważniejszym dokumentem. Pomimo, że pozostali Radni chcieli zabrać głos w dyskusji, jak i zgłosić uwagi. Na pytanie Radnego Pietrasa o pośpiech pan przewodniczący odpowiedział, że trzeba brnąć do przodu.

Niecałe 19 min Komisji online i żadnej merytorycznej dyskusji. Nie przebije to jednak Komisji Rolnictwa: https://www.facebook.com/381283389076779/videos/389525922299339
Czy to jednak powód do dumy dla przewodniczącego Brodowskiego?

Ale w sumie po co Komisja ma obradować? Radny Brodowski stwierdził m.in. że uwagi Radnego Pacochy (był zablokowany na poprzedniej komisji i nie mógł w niej uczestniczyć) nie miałyby wpływu na Statut. A jeśli ktoś chce wnieść uwagi, niech zrobi to w trakcie… Sesji! A przecież wielokrotnie można było słyszeć, że nad uchwałami pracuje się na Komisji. Ot, „czeski film” w wykonaniu Radnego Brodowskiego.

Ważne uwagi próbował zgłosić Radny Domała chcąc ponownie wpisać do Statutu możliwość zabrania głosu przez mieszkańców. Radny Brodowski odpowiedział: „To ewentualnie zgłosi to pan na sesji, kiedy będziemy uchwalać ten projekt”.

Nawet uwagami, które zgłosiło nasze stowarzyszenie, Radni nie chcą się zajmować. Pomimo, że podparliśmy je wyrokami sądów administracyjnych, to przewodniczący Brodowski i Radni z MO wiedzą lepiej. Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.

Czy tak mają wyglądać prace Komisji? Czy to ma sens? Dlaczego Radnym z klubu MO tak śpieszno do uchwalenia zmian w Statucie? A może trzeba złożyć wniosek formalny, aby w sesjach uczestniczyło tylko 8 radnych wybranych z listy MO pana burmistrza Ruszkowskiego, skoro głos pozostałych Radnych wydaje się zbyteczny.

A polskiemu Orłu zawsze należy się szacunek. Nie ważne jak wygląda. Pamiętajmy o tym!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk