Komisja Rewizyjna w Nasielski – relacja

W ubiegłym roku postanowiliśmy dla Państwa opisywać sprawozdania jednej z ważniejszych, jak nie najważniejszej w całej Radzie Miejskiej w Nasielsku – Komisji Rewizyjnej. Było zgłoszonych 11 tematów. Ważnych. A przypomnijmy, że ten organ zajmuje się przede wszystkim kontrolą działalności burmistrza oraz podległych jednostek organizacyjnych.

2020 r., to już drugi rok działalności organów samorządowych. Radni wiedzą jak się poruszać w świecie samorządu. Wiedzą jak zadać pytania lub jak umiejętnie do tych pytań nie dopuścić. Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z ostatniej komisji rewizyjnej (25.02.2021).

„W naszym sprawozdaniu są suche fakty z informacji kiedy była komisja i co było na tej komisji poruszane. Żadnych wyników. Żadnych nieprawidłowości. Żadnych wniosków. Dlaczego nie stosujemy się do zapisu Statutu Gminy Nasielsk, który nakazuje nam określone działania w zakresie kontrolnym” – zapytał przed przyjęciem protokołu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Michała Brodowskiego – członek tej komisji radny Rodryg Czyż.

Największą nieprawidłowością z przeprowadzonych kontroli jest brak odpowiedzi. Trudno jest napisać sprawozdanie, czy wyciągnąć wnioski z komisji, jeżeli nie ma odpowiedzi na pytania. „Czy nieudzielenie odpowiedzi przez burmistrza na pytania postawione podczas komisji rewizyjnej są nieprawidłowością? Czy taki zapis nie powinien się znaleźć w protokole pokontrolnym?” – pytał radny Czyż.

Uwaga radnego Czyża dotyczyła również podpisania protokołu, który zgodnie ze Statutem Gminy Nasielsk „winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji biorących udział w posiedzeniu”. Pan Przewodniczący Brodowski swoją odpowiedzią wprowadził nową definicję tego słowa „winien czyli może być, ale nie musi” (wypowiedź w filmiku).

Żadna propozycja zgłoszona przez radnych z klubu NSZ (Czyż i Pietras) nie została przez komisję zaakceptowana, przy głosach sprzeciwu (Gers, Brodowski, Lewandowski). Opinia publiczna nie dowie się dlaczego wypłacono wysokie nagrody i premie (tylko takie miały być poddane analizie). Mieszkańcy nie dowiedzą się ile wniosków zostało złożonych o dofinansowanie i ile z nich nie uzyskało dofinansowania (ta informacja jest nadal pilnie strzeżona). Nie dowiemy się również nic na temat wydanych pieniędzy na plac zabaw koło DPS i okoliczności zrezygnowania z tego projektu przez burmistrza. Komisja również nie zajmie się sprawą łącznika ul. Elektronowej (budowie sprzeciwiają się mieszkańcy i w tej sprawie pojawiają się co rusz nowe fakty).

Wygląda na to, że nasze dzisiejsze spotkanie skończy się tym, że komisja nie ma się czym zajmować i może trzeba ją rozwiązać? – podsumował głosowanie radny Pietras.

Radni z KWW MO zgłosili cztery tematy, którymi komisja w 2021 r. ma się zająć:

  • wykorzystanie funduszu alkoholowego tzw. „korkowy”;
  • analiza wpływu do budżetu opłat i podatków od mieszkańców;
  • kontrola sprzedaży mienia komunalnego w 2021 r.;
  • aktualna analiza obwodów szkolnych.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk