Sesja Rady Miejskiej w Nasielsku i ulica Przechodnia

Dziś odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Nasielsku zwołana na wniosek burmistrza, a jednym z tematów będzie zmiana uchwały budżetowej. Czy sesja będzie dotyczyć ulicy Przechodniej?

Przypomnijmy, że gmina Nasielsk uzyskała na ten cel dofinansowanie 70% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1,97 mln zł. Pozostała deklarowana kwota (30 %) przez gminę, to 846 tys zł. Całość inwestycji ma wynieść ok. 2 820 000 zł. Dużo? Jeżeli weźmiemy pod uwagę długość budowanej drogi wynoszącej 549 m jest to astronomiczna kwota (budowa ul. Wyszyńskiego z chodnikiem w Nasielsku kosztowała 600 tys zł.).

My mamy wątpliwości, co do priorytetów inwestycyjnych burmistrza Ruszkowskiego, zwłaszcza, że tuż obok będzie robiony remont ulicy Krupki. Potrzeby dróg w każdym okręgu są bardzo duże. Wciąż mamy zapomniane od dziesięcioleci drogi osiedlowe. Wciąż mamy składane wnioski i prośby o remonty dróg np. w Pieścirogach, osiedle Traugutta, osiedle Krupka, które mogłyby być w dużo większym zakresie remontowane, gdyby fundusz uchwalony przez Radę Miejską był przez Burmistrza wydawany w 100%.

Nasielsk Ulica Przechodnia

W ubiegłym roku z 2,85 mln zł, zostało wydane zaledwie 1/3 środków … a pozostała kwota 1,85 mln zł została przez Burmistrza Ruszkowskiego zostawiona na obwodnicę Nasielska jako wkład własny (m.in. ul. Przechodnią).

Czy Państwa zdaniem budowa ul. Przechodniej, to ważna inwestycja w naszej gminie?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk