Przyszłość Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku

O nasielskim Liceum Ogólnokształcącym można co i rusz usłyszeć w kontekście problemów z jakimi się boryka. A to w szkole robi się zbyt ciasno, a to stan boiska przy szkole jest fatalny. Pojawią się też i głosy, że być może placówkę powinno się zlikwidować. I tu pojawia się ciekawy zwrot akcji.

Kilka dni temu burmistrz Ruszkowski zwrócił się do Zarządu i Rady Powiatu Nowodworskiego z pismem informującym o zamiarze przejęcia Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 10. Jak pisze burmistrz Ruszkowski celem przejęcia placówki jest poszerzenie bazy edukacyjnej gminy Nasielsk oraz zatrzymanie w naszej gminie jak największej ilości młodzieży.

Dosyć ciekawa argumentacja. Nikt przecież uczniom nasielskich szkół podstawowych nie ogranicza możliwości kontynuowania nauki w nasielskim liceum. A jaki jest faktyczny cel przejęcia szkoły? Czy chodzi o poprawę stanu budynku i poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły? Tego z pisma do Zarządu Powiatu nie możemy się dowiedzieć. Bo przecież od samego przejęcia budynku nie stworzy się „najlepszych warunków nauki dla dzieci i młodzieży”, jak pisze pan Ruszkowski w swoim piśmie.

Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 10

Prowadzenie szkół średnich należy do zadań własnych powiatu. Owszem, gmina może takie zadanie przejąć na zasadach porozumienia, ale potrzeba do tego uchwały Rady Miejskiej. Mówi o tym wprost art. 18 ust. 2 pkt 11 oraz art. 8 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym. Z naszym informacji Rada Miejska tym tematem się nie zajmowała, a burmistrz Ruszkowski nie przedstawiał planów przejęcia na Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Nasielsku. To również ciekawe podejście burmistrza w kontekście obowiązujących przepisów prawa.

Natomiast tym tematem zajmowała się Komisja Oświaty w powiecie NDM, wypracowując stanowisko, że liceum powinno pozostać w strukturze szkolnictwa powiatowego. Radni nie wyrażają zgody na przekazanie placówki gminie Nasielsk i oczekują na konkretne działania i decyzje zarządu powiatu, gdzie zasiada m.in. z naszej gminy radna Monika Nojbert i radny Radosław Kasiak.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że temat przejęcia LO jest prowadzony w kuluarach od dawna. Ale chodzi przede wszystkim o … sporny teren przy szkole, który mógłby zostać przejęty przez gminę. W jakim celu? Można się tylko domyślać. Nasielsk nie ma od kilku lat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), a jego brak daje podstawę do budowy czegokolwiek, choćby bloków mieszkalnych (bo zadziała tu tzw. „zasada dobrego sąsiedztwa”).

Mamy jednak nadzieję, że nikt nie ma złych zamiarów względem nasielskiego liceum i niezależnie kto będzie zarządzał, przyszłość maluje się w jasnych barwach. I za to trzymamy kciuki!

Będziemy z uwagą śledzić tę sprawę!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk