Relacja z XXIX sesji Rady Miejskiej w Nasielsku – część 1

„Koszty podniesione są znacznie, bo musimy przełożyć określone media, które są w wąskim pasie drogowym”

burmistrz Ruszkowski

XXIX sesja RM odbyła się 20 maja 2021 r. Sesja po raz kolejny została zwołana na wniosek burmistrza Nasielska i trwała niecałe 30 minut.

Radny Czyż zapytał wnioskodawcę czy jest możliwość wprowadzenia do obrad Rady Miejskiej punktu w sprawach różnych. Burmistrz odpowiedział, że sesja dotyczy konkretnych spraw związanych z budżetem i nie wyraził zgody na rozszerzenie porządku obrad. 11 radnych podzieliło stanowisko burmistrza i zatwierdziło porządek obrad (2 wstrzymujące się od głosu i 2 nieoddane).

Pierwsza uchwała dotyczyła zmiany budżetu w bieżącym roku. Komisja budżetu nie zajmowała się wcześniej tym projektem, a pytania zadawali radni: Czyż, Brodowski oraz Szarszewski. Uchwała została podjęta 14 głosami za przy 1 głosie nieoddanym.

Radny Czyż pogratulował burmistrzowi uzyskania dofinansowania na ul. Przechodnią. „Pozwoliłem sobie dokonać analizy inwestycji drogowych podczas naszej kadencji. Ulice: Dębowa, Wyszyńskiego i Leśna kosztowała ok 2 tys zł za 1mb. W przypadku ul. Przechodniej będzie to 6 tys zł za 1 mb. W jakim standardzie zostanie wykonana ta ulica, że jej koszt będzie aż tak wysoki?”

Ulica Przechodnia - koszt budowy w Gminie Nasielsk

Burmistrz odpowiedział, że „prace będą wykonywane zgodnie z projektem, a koszty podniesione są znacznie, bo musimy przełożyć określone media, które są w wąskim pasie drogowym.”„Jest to zadziwiająca dysproporcja w kosztach realizacji tej inwestycji. Wspomniane przez mnie ulice są zamieszkane i media również tam są. Natomiast na ul. Przechodniej nie ma zabudowań” – podsumował wypowiedź radny Czyż.

„Projekty robią osoby z uprawnieniami i wyliczają kosztorysy. Również tym tematem się zainteresowałem” – odpowiedział burmistrz. „Głównym kosztem jest tam przełożenie infrastruktury elektrycznej, która podrożyła koszty budowy tej drogi (…) Ta droga jest robiona, aby odciążyć centrum miasta i ułatwić dotarcie mieszkańcom do szkół, sklepów i urzędów”.

Słowa podziękowania dla osób, które przyczyniły się do pozyskanych środków w imieniu własnym oraz mieszkańców okręgu oraz całej gminy złożył radny Brodowski. Na pytanie czy umowa na dofinansowanie jest już podpisana, burmistrz odpowiedział, że jeszcze nie i m.in. stąd dzisiejsza sesja, aby przesunąć środki własne w budżecie.
„Patrząc na geportal branżowy tam nie ma żadnych mediów, tylko jest linia elektryczna o jakieś 20 m od pasa drogowego. Trochę się dziwię – stwierdził radny Szarszewski – że coś przekładamy. Czy ulica Przechodnia będzie w istniejącym śladzie czy będzie przełożona?”

„Linia jest w pasie drogowym i musimy ją przełożyć. Inaczej nie dostalibyśmy zgody z Energii. Cenę wykonania drogi zweryfikuje przetarg” – odpowiedział burmistrz.
(cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk