Ulica Przechodnia w Nasielsku – więcej szczegółów

Bardzo szybko, bo już następnego dnia po zaakceptowaniu przez radnych Rady Miejskiej decyzji o budowie ul. Przechodniej został ogłoszony przez burmistrza Ruszkowskiego przetarg. Całość dokumentacji w tym mająca kilkadziesiąt stron Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) została umieszczona na platformie zakupowej. I tu mamy niespodziankę.

Okazuje się, że ul. Przechodnia, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – obejmować będzie nie jedną, a trzy ulice i zostanie wydłużona na ul. Podmiejską i ul. Łączną. Całość inwestycji ma wynieść 742 m. Cenę oczywiście zweryfikuje przetarg, ale ze SIWZ możemy się dowiedzieć jakie media miał na myśli burmistrz mówiąc o znacznym podwyższeniu kosztów budowy:

  • budowa kanalizacji deszczowej;
  • zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej;
  • przebudowa sieci elektroenergetycznej (praktycznie dotyczy to całego odcinka ul. Łącznej);
  • budowa oświetlenia typu LED (29 szt.)

Dlaczego burmistrz odpowiadając radnym na sesji nie wspomniał słowem, że głosują nie na jedną, a na trzy ulice? Tego nie wiemy, ale przypatrując się obradom z udziałem naszego włodarza już powinniśmy się przyzwyczaić, że przedstawiona przez burmistrza informacja nie zawsze jest czytelna (cześć osób w komentarzach pod naszym postem również zwróciło na to uwagę).

A szkoda, bo informacja radnym i mieszkańcom powinna być przedstawiona w sposób transparentny, nawet jeżeli chodzi o ulicę, na której obecnie znajduje się tylko jeden zamieszkały dom ważnej osoby z gminy Nasielsk.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk