Co się dzieje w #akcjamaszgłos?

W ubiegłym tygodniu wzięliśmy udział w spotkaniu na temat Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). W gminie Nasielsk obowiązują 22 plany (wymienione na końcu postu), natomiast plan dla miasta Nasielska został unieważniony przez sąd i obowiązuje jedynie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – ten dokument ma jednak większe znaczenie dla planistów.

Nas interesowało przede wszystkim to dlaczego gminy niechętnie robią MPZP. Powodów jest kilka, ale jednym z nich jest uniknięcie przez gminę wydatków, a także długotrwałych procesów uzgodnieniowych.

MPZP dla Gminy Nasielsk

Co ważne! Jeżeli plan zacznie być procedowany, to warto, aby w proces ten zaangażować jak największą ilość mieszkańców i to nie na etapie wyłożenia planu (o czym mówi ustawa), ale znacznie wcześniej. Z uwagi na to, iż MPZP muszą być zgodne ze studium, warto, aby partycypacja społeczna odbywała się już na etapie studium. Urzędnicy robią to niechętnie, ale uwagi, które zgłaszają mieszkańcy mają wpływ na kształt planu, a my powinniśmy mieć wpływ na to, co powstaje w naszym otoczeniu. Oczywiście ostateczny kształt należy do Rady Miejskiej, która ten plan uchwala, jednak pominięcie czynnego udziału społeczeństwa ogranicza nasze konstytucyjne prawo własności.

MPZP zamiast stanowić o rozwoju danego regionu, coraz bardziej przypominają zbiór niełatwych do interpretacji przepisów. W jednym zdaniu można to skrócić do stwierdzenia „co nam wolno budować lub też nie na danym terenie”.

MPZP niosą za sobą również ryzyko interpretacji urzędniczej. Słowo np. „lokalizacja” czy „zaleca się”, jak pokazuje doświadczenie może być różnorodnie interpretowane i przysporzyć niemałych problemów inwestorom.

MPZP mogą ograniczać nasze prawa, ale tylko pod warunkiem, że są one konieczne w imię pewnych wartości o charakterze społecznym. Obszar planowania wywołuje czasami konflikty (wciąż pamiętamy batalię o MPZP dla wsi Jaskółowo etap I). Dlatego zachęcamy radnych i urzędników do prac nad dobrymi planami, które będą kompromisem pomiędzy różnymi interesami i „niechcianymi inwestycjami”, a stanowić będą jasną sytuacją zarówno dla mieszkańców, inwestorów, jak i władz gminy.

Dla terenu Gminy Nasielsk obowiązują 22 plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące wsie, ulice lub tylko ich fragmenty: Krzyczki Pieniążki, Jaskółowo, Jaskółowo etap I, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Lubomin, Pianowo, Psucin, Cegielnia Psucka, Miękoszynek, Nuna, Mogowo, Siennica, Chrcynno, Dębinki, Miękoszyn-Miękoszynek, Studzianki, Paulinowo, teren przy ul. Piłsudskiego, rejon przy ul. Płońskiej, ul. Kościuszki i fragment wsi Kosewo, ul. Kolejowej, Żabiczyn, Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo (część), Morgi, Mokrzyce Włościańskie, Budy Siennickie, Andzin, Zaborze.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk