Debata nad Raportem o stanie Gminy – jak to się robi w Nasielsku

Raport o stanie Gminy Nasielsk to nie tylko biuletyn sukcesów władzy samorządowej, ale to również zbiór informacji o problemach i wyzwaniach przed jakimi stoi nasza gmina.

Adresatem raportu jesteśmy My wszyscy – mieszkańcy Gminy Nasielsk. To dla Nas ważny dokument, a Urząd (przynajmniej tak powinno być) powinien mieszkańców zachęcić do zapoznania się z nim oraz zachęcić do dyskusji.

A jak nasielski urząd i zwołujący sesję Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Jerzy Lubieniecki podchodzą do tematu? A jak robią to nasi sąsiedzi?

W sąsiednich gminach, jak Winnica czy Pułtusk, sesje Rady, na których odbędzie lub odbyła się dyskusja nad wspominanym Raportem, są stacjonarne w godzinach popołudniowych (godz. 14:00 i 15:00). Ale pamiętajmy, że w większości Gmin standardem są sesje po południu, aby ułatwić w nich udział Radnym, jak i mieszkańcom.

Przykład naszych sąsiadów pokazuje, że można i nie trzeba się zasłaniać „komfortem pracy” lub „okolicznościami”. Jest mało prawdopodobne, że na sesję przybędą tłumy. Najprawdopodobniej głos w sprawie przygotowanego Raportu zabiorą nieliczni. Ale może właśnie o to chodzi, aby tylko nieliczni mogli zabrać głos.

My zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem za 2020 r. oraz śledzenia nas. Raport w najbliższym czasie zostanie przez nas omówiony.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk