Absolutorium dla Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego

11 radnych głosowało za udzieleniem burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

W trakcie debaty głos zabrał Radny Marcin Szarszewski, który podał powód dla którego nie udzielił wotum zaufania dla burmistrza Ruszkowskiego. Ciężko się z nim nie zgodzić:

Ciężko zrozumieć też głosowanie niektórych Radnych za udzieleniem poparcia, którzy mają wiedzę, że Burmistrz Nasielska ma problem z realizacją zadań w ich okręgach, choć te wynikają z budżetu.

Sesja z udzieleniem absolutorium, to jedyna okazja, gdzie prawo zezwala Nam – Mieszkańcom na zabranie głosu. Po raz kolejny zaapelowaliśmy do burmistrza Ruszkowskiego, aby odmienne zdanie wielu z nas traktował jako punkt wyjścia do rozmowy i przekonywania mieszkańców o swojej działalności.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk