Raport o stanie Gminy Nasielsk 2020 – gospodarka

 Raport o stanie Gminy Nasielsk 2020 - gospodarka

„Raport o stanie Gminy Nasielsk za 2020 rok” podkreśla, że dominującym sektorem gospodarki w naszej gminie jest rolnictwo (2650 gospodarstw), a średnia wielkość gospodarstwa to 6,5 ha. Większość rolników jednak pracuje poza rolnictwem. Nieduży przemysł i usługi nie zapewniają mieszkańcom naszej gminy odpowiedniej ilości miejsc pracy i dlatego większość z nas dojeżdża do pracy, głównie do Warszawy.

W gminie Nasielsk jest zarejestrowanych 1341 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Zadłużenie gminy Nasielsk na koniec 2020 r. wyniosło 28,5 mln zł i w porównaniu z rokiem 2018 wzrosło o 5,7 mln zł. Zwiększyły się za to dochody własne z 31,82 % w roku 2018 do 38,16 % w roku ubiegłym. Na dochody własne gminy miał wpływ m.in. uchwalony przez Radę Miejską wzrost podatków od nieruchomości, ale również większe wpływy z PIT.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk