Drogi w Nasielsku za głosowanie?

Kolejne inwestycje drogowe ogłoszone przez burmistrza Ruszkowskiego budzą kontrowersje. Bez żadnych dyskusji w radzie, ani komisji zostaną zmodernizowane wybrane odcinki dróg.

Słowo „wybrane” odzwierciedla sytuację doboru inwestycji, ponieważ inwestycje odbędą się w okręgach 8 radnych, którzy zawsze podnoszą rękę, aby bezdyskusyjnie poprzeć uchwały burmistrza lub odrzucić propozycje zgłaszane przez opozycyjnych radnych.

Jak będzie wyglądać Gmina Nasielsk na koniec tej kadencji? Co z rozwojem w innych okręgach? Czy nierówny rozwój naszej gminy pod kątem infrastruktury drogowej będzie sprzyjał rozwojowi?W czyich okręgach odbędą się inwestycje?

  • radny Kordowski: Nasielsk ul. Cicha i ul. Krótka;
  • radny Sawicki: Stare Pieścirogi ul. Poziomkowa;
  • radny Kalinowski: Słustowo;
  • radny Dłutowski: Krzyczki Żabiczki;
  • radny Lewandowski: Studzianki;
  • radny Fronczak: Mogowo ul. Długa i ul. Łączna;
  • radny Lubliniecki: Zaborze;
  • radny Gers: ul. Leśna – dlaczego akurat tu?;

Został pominięty w tej statystyce radny Brodowski, ale „u niego” wykonane będzie kilka ulic: Podmiejska, Przechodnia, Łączna, Krupki.

Drogi w Nasielsku za głosowanie?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk