Raport o stanie Gminy Nasielsk 2020 – Usługi komunalne

Z „Raportu o stanie Gminy Nasielsk za 2020 rok” możemy przeczytać, że usługi komunalne, w tym zaopatrzenie w sieć wodociągową jest na poziomie 90%. Zdecydowanie gorzej jest z siecią kanalizacyjną, która w ocenie przygotowujących raport jest niedostateczna i duża część mieszkańców miasta jest poza jej zasięgiem. Na koniec 2020 roku do sieci kanalizacyjnej było podłączonych ok 42% mieszkańców Gminy Nasielsk.

Negatywna ocena małej ilości sieci kanalizacyjnej jest w wielu materiałach przygotowanych przez Urząd Miejski w Nasielsku z lat poprzednich. Trzeba jednak podkreślić, że to zadanie wymaga znacznych nakładów finansowych, najlepiej z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Budowę małych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych zrealizowano w 2020 r. za kwotę prawie 150 tys. zł. natomiast na odcinku ul. Leśnej (do torów) wybudowano w 2020 r. kanalizację za kwotę 480 tys zł.

Raport o stanie Gminy Nasielsk 2020 - Usługi komunalne

Mieszkańcy ulic: Ogrodowej, Miodowej, Chmielnej, Cisowej, Gajowej, Grabowej, Jaworowej, Sosnowej oraz kilku domów w bliskim sąsiedztwie ul. 11 Listopada w niedługim czasie wg zapewnień Urzędu Miejskiego doczekają się kanalizacji.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk