Raport o stanie Gminy Nasielsk 2020 – Infrastruktura

W gminie Nasielsk mamy trzy kategorie dróg należących do różnych zarządców i podmiotów zajmujących się ich bieżącym utrzymaniem. Województwo odpowiada za 3 drogi, powiat za 15, a gmina za pozostałe, których ilość jest określona na 295 km. Niestety z „Raportu o stanie Gminy Nasielsk za 2020 rok” nie dowiemy się ile jest dróg utwardzonych wg Systemu Oceny Stanu Nawierzchni.

W raporcie też nie jest wymieniona długość dróg (ścieżek) rowerowych, bo praktycznie ich nie mamy. We wrześniu ub.r. zakończyły się prace nad „tymczasowym rozwiązaniem” ścieżki biegnącej od PKP do ul. POW, a prace nad powstaniem ścieżki rowerowej po byłej wąskotorówce mają być kontynuowane.

Raport o stanie Gminy Nasielsk 2020 - Infrastruktura

Potrzeba bezpiecznych miejsc do przemieszczania się jednośladów jest ogromna i została wyrażona przez mieszkańców również podczas otwarcia pilotażowego programu „Nasielski rower miejski”. Program rozpoczęty w połowie lipca 2019 r. i jest nadal kontynuowany. Na rowery miejskie wydaliśmy dotąd prawie 300 tys zł.

Raport nie wspomina o mieszkańcach podłączonych do sieci gazowej (a raczej jej braku). Problem ten dotyczy wielu mieszkańców – zwłaszcza teraz, gdy musimy spełnić wymogi uchwały antysmogowej. Rozmów z Mazowiecką Spółką Gazownictwa w Ciechanowie podjął się burmistrz Ruszkowski oraz niektórzy radni, ale rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy Nasielsk ciągle się wlecze.

Stan techniczny lokalnej sieci drogowej pozostawia wiele do życzenia. Burmistrz uchwalony budżet na modernizację dróg gminnych zrealizował w ubiegłym roku na poziomie zaledwie 41,18% planu. Na ten temat można by pisać bardzo dużo, przedstawiając gdzie i jakie drogi zmodernizowano. Trafnie to ujął radny Marcin Szarszewski: „Dobór inwestycji drogowych w Urzędzie Miejskim cały czas odbywa się wg klucza: nie gdzie bardziej trzeba, tylko komu trzeba.” Podobnie rzecz się ma z przebudową chodników gminnych. W budżecie radni uchwali kwotę 300 tys. zł, a burmistrz zrealizował ją na poziomie 56,46%.

Za minione lata do roku 2017 włącznie wypłacono odszkodowania na wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych. Z planu 1,5 mln zł, wypłacono 100 tys zł.

Optymistycznie brzmi informacja statystyczna, że na terenie gminy Nasielsk jest 14 placów zabaw (4 w przestrzeni publicznej i 9 na terenach szkół). Ilość obiektów sportowych wymieniona w raporcie również wyglądają imponująco. Stan techniczny tych obiektów jednak pozostawia wiele do życzenia i w tym roku na wniosek Gminnej Rady Sportu część z nich zostanie naprawiona. Na uwagę niewątpliwie zasługuje otwarcie w styczniu 2020 roku lodowiska, które działało przez 2 miesiące. W tym czasie sprzedano 2,8 tys biletów.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk