Place zabaw w gminie Nasielsk

Są gminy, które budują place zabaw wykorzystując do tego środki zewnętrzne np. niedawno otwarty plac zabaw na osiedlu Wedlowskim w Płońsku.Ale są też gminy, które tylko projektują place zabaw, nie mając zamiaru ich budować. Są w tym mistrzami, bo zawsze wizualizacją można się pochwalić. Te same gminy zamykają place zabaw. O której gminie mowa?W miejscowości Psucin (tak, mowa o Gminie Nasielsk) została zamknięta część obiektów na placu zabaw z adnotacją „Zakaz korzystania – Ze względu na zły stan techniczny”.

Postanowiliśmy sprawdzić u źródła jakie są przyczyny zamknięcia jedynego miejsca do zabawy dla mieszkańców Psucina i okolic.

W ramach „ Akcja wakacje” Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z NDM w dniu 30 lipca br. sprawdził trzy place zabaw w naszej gminie. Protokół z kontroli został przekazany do ZGKiM w Nasielsku, który odpowiada za stan techniczny i przegląd urządzeń. Jednocześnie inspektor próbował skontaktować się z burmistrzem Nasielska, ale bezskutecznie.Udało nam się dowiedzieć, że protokół z kontroli został przekazany do ZGKiM w zeszłym tygodniu. Zostanie on teraz przeanalizowany przez ZGKiM.

Wg Gminnej Rady Sportu, która dokonała kontroli placów zabaw w ubiegłym roku, obiekt ten był bardzo dobrze utrzymany. W tym roku inspektor z PINB miał uwagi, zresztą słuszne, bo rzeczywiście kilka rzeczy wymaga wymiany.Mieszkańcy Psucina ze swoich środków dbają o ten teren. Trawa skoszona, czysto, urządzenia odmalowane, a plac zachęca kierowców do zrobienia przerwy w podróży. Wymiana kilku desek, to niewielki koszt i szkoda, że na czas nie zostały one wymienione.

Czy dzieci z Psucina i okolic otrzymają możliwość korzystania z placu zabaw w okresie wakacyjnym? Być może tworzymy nowy zwyczaj w gminie Nasielsk i miejscem zabaw dla dzieci będzie ulica jak sugerował już kiedyś jeden z radnych?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk