Bezpieczeństwo pieszych w Gminie Nasielsk

Przejścia dla pieszych, to jeden z pierwszych tematów jakim zajęło się nasze stowarzyszenie. Ze zdjęć archiwalnych https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/posts/448879902317127 widać, że w kilku przypadkach nasz apel odniósł skutek i przejścia zostały poprawione. Ale wbrew komentarzom ze strony Urzędu Miejskiego i Dyrektor ZGKiM nie chodziło nam o odnowienie farby na pasach, a o bezpieczeństwo pieszych i kierowców: https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/posts/451217898749994

I znów przedstawimy kolejny dobry przykład z sąsiedniej gminy, nie tylko z poprawy bezpieczeństwa, ale również z pozyskiwania środków zewnętrznych. Dwa przejścia na drodze gminnej i powiatowej w Płońsku zostaną doświetlone oraz odpowiednio oznaczone, tak aby ułatwić kierowcom widoczność zbliżających się i przechodzących przez przejścia pieszych.

Nasielsk bezpieczeństwo drogi

Wiele osób zwraca uwagę na poprawę bezpieczeństwa w Nasielsku, zwłaszcza wzdłuż głównych ulic: Warszawska-Kilińskiego-Kościuszki. Na poprawę wciąż czeka przejście dla pieszych na ul. Młynarskiej nie mówiąc już o tym, że na wielu ulicach w naszym mieście przejść dla pieszych nie ma np. okolice poczty, kościoła, cmentarza. Na jednym z posiedzeń Rady Miejskiej w Nasielsku (2019 rok) jeden z mieszkańców stwierdził, aby korzystać z całej szerokości ulic i przechodzić gdzie się chce, bo przejście poza wyznaczonym miejscem może grozić mandatem. Co z tego, że niebezpiecznie? Ważne, że nie otrzymamy mandatu!

My, oczywiście dystansujemy się od tej wypowiedzi i nadal apelujemy do władz naszej gminy, powiatu i województwa o poprawę bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza że niedawno w znowelizowanym prawie o ruchu drogowym, wprowadzono przepisy chroniące pieszego w rejonie przejścia dla pieszych.

Czy i gdzie według Państwa należy poprawić bezpieczeństwo na drodze? Prosimy o komentarze.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk