Kompostowania w gminie Nasielsk? – relacja ze spotkania w Jaskółowie

Dyskusja o kompostowni bioodpadów zgromadziła w dniu dzisiejszym dużą grupę mieszkańców we wsi Jaskółowo.Temat wokół wysypiska w Jaskółowie, dla mieszkańców tej wsi jest bardzo drażliwy. Pamiętają oni protesty z przed 20 lat, a także sprawy sądowe, które wytoczył im ówczesny burmistrz Mucha.

Zarówno wtedy, jak i teraz czynnik ekonomiczny był podnoszony w dyskusji, ale nikt z obecnych i decyzyjnych osób na spotkaniu nie potrafił odpowiedzieć ile, my mieszkańcy, zapłacimy mniej za odpady w przypadku uruchomienia kompostowni w Jaskółowie.

Na tę chwilę opracowywana jest koncepcja i współpraca trzech gmin: Nasielsk, Wieliszew oraz Serock. Koncepcja ma odpowiedzieć na pytanie: „Czy to jest w ogóle opłacalne”?

Relacja ze spotkania w Jaskółowie

Wójt Wieliszewa Paweł Kownacki, wyjaśnił szczegółowo koszty ponoszone przez gminy oraz podkreślił, że ewentualne uruchomienie kompostowni, zostanie poprzedzone analizą ekonomiczną i polityczną.Burmistrz Ruszkowski poinformował, że dominującym czynnikiem w przypadku gminy Nasielsk, będzie czynnik społeczny, a nie ekonomiczny. Decyzja o opracowaniu koncepcji kompostowni w Jaskółowie została podjęta przez radnych RM, którzy zabezpieczyli środki finansowe w budżecie. Burmistrz Ruszkowski informował o pracach nad koncepcją radę w Nasielsku 21.03.2021 r.

Prezes NBM Pani Malinowska podkreśliła, że zamknięcie drugiej kwatery oraz składowiska w Jaskółowie jest obecnie priorytetem spółki. Pani Prezes, została poproszona przez gospodarza spotkania, Sołtys Jaskółowa Panią Nowosielską, aby informowała w kwestii wysypiska, tak aby informacja została dostarczona do każdego mieszkańca.

Burmistrz Ruszkowski zobowiązał się, że w przypadku gdyby doszło do procedowania decyzji środowiskowej dla kompostowni, to uzna stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk za stronę w tym postępowaniu, jeśli tylko stowarzyszenie wystąpi z takim wnioskiem.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk