Źle naliczone subwencje oświatowe przez gminę Nasielsk

„Sprawy się toczą”, to odpowiedź burmistrza Ruszkowskiego na pytanie radnego Czyża, dotyczące spraw sądowych, które od kilku lat mają miejsce w sprawie źle naliczonych subwencji oświatowych przez gminę Nasielsk dla dwóch niepublicznych placówek z naszej gminy.

Burmistrz jeszcze wspomniał o pismach do RIO oraz Ministerstwa, ale o tym, że w jednej z tych spraw, za kilka godzin jest planowane ogłoszenie wyroku w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, burmistrz przemilczał (finał drugiej sprawy będzie za kilka dni).

Informacja ta jest istotna szczególnie dla radnych z uwagi na wydatki budżetowe, bo kwota z należnymi odsetkami na pewno będzie miała odzwierciedlenie w kondycji przyszłego budżetu.

Sąd dał czas burmistrzowi na negocjacje i z placówkami oświatowymi i wypracowanie porozumienia, ale gmina nie podjęła rozmów.

My możemy tylko o tym Nasielszczan powiadomić za pośrednictwem naszego profilu Facebook i strony WWW. Chcieliśmy zadać w tej sprawie kilka pytań burmistrzowi, ale po raz kolejny na sesji, prowadzący jej obrady Dariusz Kordowski nie udzielił głosu mieszkańcom. Postaramy się przyjrzeć temu tematowi.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk