Pozyskano 4 mln zł na Nasielski Ośrodek Kultury

My, mieszkańcy takich informacji oczekujemy. Kwota pozyskana 4 mln złotych robi wrażenie i cieszy nas fakt, że rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury – w przeciwieństwie do innych dużych i kosztownych inwestycji (Dom Nauczyciela, Stadion) – będzie realizowana ze wsparciem środków zewnętrznych‼
https://nasielsk.pl/aktualnosci/4-miliony-zlotych-dla-nasielska

Słowa podziękowania kierujemy w stronę wszystkich osób, którzy przyczynili się do dobrze napisanego wniosku oraz pozytywnego finału.

Teraz czas na burmistrza i radnych, aby uwzględnili niezbędną kwotę w przyszłorocznym budżecie.

Pozyskano 4 mln zł na Nasielski Ośrodek Kultury

Jak ważny jest temat pozyskanych środków dyskutowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku, radni i mieszkańcy w ubiegłym roku m.in. na temat rozbudowy NOK: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/10/22/relacja-z-komisji-rewizyjnej-rady-miejskiej-w-nasielsku-cz-3/

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk