Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów

Nasielsk znalazł się na 384 miejscu w kraju, w kategorii miast rankingu magazynu ,,Wspólnota”, dotyczącym wydatków inwestycyjnych samorządu na jednego mieszkańca (694,68 zł). Przedstawialiśmy dane Rankingu Finansowego (spadek w ciągu trzech lat o 259 pozycji), ale również ten, dziś prezentowany pokazuje, że w ciągu trzech lat spadliśmy o 169 pozycji.

Najwyższy czas abyśmy zaczęli piąć się do góry. Do końca kadencji pozostało dwa lata, a do realizacji obietnic wyborczych jest jeszcze dużo do zrobienia… oby z pozyskaniem środków zewnętrznych i dobrej gospodarki budżetu, a nie obligacji i pożyczek.

Więcej o rankingu: https://wspolnota.org.pl/…/Ranking_nr_20_2021…

Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów

Obietnice wyborcze w kadencji 2018-2023

 • budowa nowoczesnego kompleksu sportowego na Stadionie Miejskim w Nasielsku,
 • budowa nowego przedszkola,
 • budowa nowej sali gimnastycznej,
 • rozbudowa NOK,
 • budowa miejskiego placu zabaw wraz z parkiem linowym,
 • poprawa estetyki miasta i gminy,
 • rewitalizacja nasielskich skwerów oraz „Domu Nauczyciela”
 • poprawa bezpieczeństwa,
 • uporządkowanie koryta rzeki,
 • budowa ścieżek rowerowych oraz nowych boisk szkolnych (Orlików),
 • remonty budynków,
 • wyasfaltowanie dróg osiedlowych i położenie nowych chodników, budowa nowego oświetlenia,
 • gazyfikacja, walka ze smogiem (program „Czyste Powietrze”), dalsza budowa kanalizacji,
 • odwodnienie dróg i pól,
 • budowa świetlic wiejskich,
 • uregulowanie kwestii pomnika w Borkowie oraz przeznaczenie terenów nad Wkrą dla
 • rekreacji mieszkańców,
 • walka z dzikimi wysypiskami,
 • wspieranie aktywności mieszkańców m. in. poprzez inicjatywę lokalną,
 • wytyczenie i budowa nowego cmentarza komunalnego,
 • zintensyfikowanie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk