Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku i zdalne sesje

„Nie słowa, a czyny!” – w ten sposób postanowiliśmy dla Państwa relacjonować sesje Rady Miejskiej w Nasielsku.

24 września 2021r. na XXXIII sesji pan radny Szarszewski zadał pytanie, czy już nie najwyższy czas, aby Rada Miejska zaczęła spotykać się normalnie, a nie zdalnie.

W odpowiedzi od przewodniczącego Radu Miejskiej, pana Lubienieckiego, usłyszał, że on chodzi w maseczce i nie będzie lekceważył covida.

Uważny obserwator życia publicznego dostrzeże, że w wielu miejscach publicznych nie tylko pan przewodniczący, ale również burmistrz, wiceburmistrz czy inni radni nie noszą maseczek zakrywających usta i nos. Kościół pełen ludzi, sala kinowa wypełniona po brzegi czy wesele jednego z radnych to tylko niektóre przykłady.

Zdalne obrady organów stanowiących samorządów są obecnie umożliwione przez art. 15zzx ustawy … COVID-19. Przepis ten daje możliwość zorganizowania sesji i posiedzenia komisji w formie zdalnej, ale nie nakłada takiego obowiązku. Wiele samorządów spotyka się normalnie, a nasz – nasielski – praktycznie od 1,5 roku tylko on-line.

Kłopoty z łącznością, z możliwością zabrania przez radnych głosu czy nawet głosowania, to niektóre przykłady. Co ciekawe ustawa ma odniesienie do sesji, natomiast nie ma bezpośredniego zastosowania do działalności organów gminy. Czyli sesje niestacjonarne, bo zagrożenie epidemiczne, ale spotkać po sesji już się możemy normalnie. Czy jest tu logika?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk