3 rocznica wyboru Bogdana Ruszkowskiego na urząd Burmistrza Nasielska

Burmistrz Nasielska

W dniu wczorajszym minął 3 rok wyboru Bogdana Ruszkowskiego na urząd Burmistrza Nasielska. Nasze stowarzyszenie każdego roku dokonuje podsumowania, a w tym roku skupiliśmy się na zadaniach jakie postawił sobie burmistrz w roku 2018 – przed nami wyborcami. Naszą ocenę będzie można przeczytać już wkrótce, w kolejnym numerze gazety Aktywny Obserwator.

A jakie są Państwa obserwacje lub uwagi? Co udało się zrobić, a czego nie w ubiegłym roku?

Panu Burmistrzowi życzymy samych sukcesów w rozwoju gminy Nasielsk.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk