W Gminie Nasielsk wzrost podatku od nieruchomości!

Dziś tematem komisji budżetu i finansów będą podatki. Przypomnijmy, że od 2019 roku corocznie są one podnoszone i takie plany są również na przyszły 2022 rok. Wśród radnych nie było i zapewne wciąż nie ma pełnej zgody co do ich podnoszenia i obciążania naszych domowych budżetów w trudnych czasach spowodowanych pandemią oraz szalejącą inflacją.

W Gminie Nasielsk wzrost podatku od nieruchomości!

Warto jednak wspomnieć, że słynne „10 groszy podatku od nieruchomości” Przewodniczącego Lubienieckiego, to wzrost dochodów gminy o 2,8 mln zł w latach 2019-2022. Ten właśnie podatek stanowi największy wskaźnik w budżecie gminy.

Mimo, że gmina Nasielsk w dużej części jest gminą rolniczą, to wpływ podatku rolnego (980 tys zł) czy też leśnego (79 tys zł) jest dużo mniejszy w porównaniu do podatku od nieruchomości (8,8 mln zł).

Całość podatków i opłat lokalnych w 2022 r jest zaplanowana na ok. 11,4 mln zł i w stosunku do roku obecnego, kwota ta jest większa o 1,1 mln zł.

Życzylibyśmy sobie, aby samorząd nie szukał pieniędzy w portfelach mieszkańców, ale jeżeli jest to nieuchronne, to życzmy sobie, aby władze naszej gminy miały szacunek do wydanej każdej złotówki – w myśl głoszonej zasady przez burmistrza Ruszkowskiego – „ja oglądam każdą wydaną publiczną złotówkę z dwóch stron.” Czy tak się dzieje? Raczej nie i w pełni podzielamy pogląd radnego Marcina Szarszewskiego, że podatki płacą wszyscy, a korzystają nieliczni.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk