Z ostatniej chwili. Jesienne podwyżki dla wszystkich!


Jak radni na dzisiejszej sesji zagłosowali?

Za podwyżkami podatku od nieruchomości

https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/posts/1089869731551471
✔️ ZA: Jerzy LUBIENIECKI; Dariusz KORDOWSKI; Rafal DŁUTOWSKI; Janusz GERS; Jan LEWANDOWSKI; Michał BRODOWSKI; Krzysztof FRONCZAK; Antoni KALINOWSKI; Dariusz SAWICKI
✖️ PRZECIW: Marcin SZARSZEWSKI; Rodryg CZYŻ; Tomasz PIETRAS; Andrzej PACOCHA; Mirosław ŚWIDERSKI; Dawid DOMAŁA

Za podwyżką za odbiór śmieci

https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/posts/1088996741638770
✔️ ZA: Jerzy LUBIENIECKI; Dariusz KORDOWSKI; Rafal DŁUTOWSKI; Janusz GERS; Jan LEWANDOWSKI; Michał BRODOWSKI; Krzysztof FRONCZAK; Antoni KALINOWSKI; Dariusz SAWICKI
✖️ PRZECIW: Dawid DOMAŁA; Andrzej PACOCHA;
▫️ WSTRZYMANE: Marcin SZARSZEWSKI; Tomasz PIETRAS; Mirosław ŚWIDERSKI;
▫️ NIEODDANE: Rodryg CZYŻ

Za podwyżką wynagrodzenia dla Burmistrza Nasielska do kwoty 20130 zł

https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/posts/1089354028269708
✔️ ZA: Jerzy LUBIENIECKI; Dariusz KORDOWSKI; Rafal DŁUTOWSKI; Janusz GERS; Jan LEWANDOWSKI; Michał BRODOWSKI; Krzysztof FRONCZAK; Antoni KALINOWSKI; Dariusz SAWICKI
✖️ PRZECIW: Rodryg CZYŻ; Andrzej PACOCHA; Mirosław ŚWIDERSKI;
▫️ WSTRZYMANE: Marcin SZARSZEWSKI; Tomasz PIETRAS;

Za podwyżką diet radnych

https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/videos/2195283110609494/
✔️ ZA: Jerzy LUBIENIECKI; Dariusz KORDOWSKI; Rafal DŁUTOWSKI; Janusz GERS; Jan LEWANDOWSKI; Michał BRODOWSKI; Krzysztof FRONCZAK; Antoni KALINOWSKI; Dariusz SAWICKI
✖️ PRZECIW: Marcin SZARSZEWSKI; Rodryg CZYŻ; Tomasz PIETRAS; Andrzej PACOCHA; Mirosław ŚWIDERSKI; Dawid DOMAŁA


Radni głosami
Jerzy LUBIENIECKI; Dariusz KORDOWSKI; Rafal DŁUTOWSKI; Janusz GERS; Jan LEWANDOWSKI; Michał BRODOWSKI; Krzysztof FRONCZAK; Antoni KALINOWSKI; Dariusz SAWICKI
odrzucili poprawkę Andrzeja Pacochy, żeby podwyżki diet weszły w życie od nowej kadencji.

Radni głosami
Jerzy LUBIENIECKI; Dariusz KORDOWSKI; Rafal DŁUTOWSKI; Janusz GERS; Jan LEWANDOWSKI; Michał BRODOWSKI; Krzysztof FRONCZAK; Antoni KALINOWSKI; Dariusz SAWICKI
odrzucili poprawkę Rodryga Czyża, żeby podwyżka wynagrodzenia Burmistrza Nasielska nie była podniesiona do maksymalnej stawki.

Podwyżki w gminie Nasielsk podatki

Kolejny raz problemy techniczne uniemożliwiły radnym wypowiedzieć się w pełni merytorycznie. A była to jedna z najważniejszych sesji w tym roku.

Niestety argumenty, że planowane podwyżki obciążą portfele mieszkańców i ich domowe budżety nie zostały wysłuchane przez 9 radnych.

Czy radni reprezentują mieszkańców czy burmistrza? Trudne pytanie. Jedno jest pewne. Przyszły rok będzie dla Nas – zwykłych mieszkańców ciężki. Szykujmy się na srogie podwyżki.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk