Statut Gminy Nasielsk i analiza stowarzyszenia

Satyra Stanisława Barei od 40 lat wciąż nas bawi i niczym w krzywym zwierciadle pokazuje naszą rzeczywistość. Dziś jednak chcemy pokazać temat jak najbardziej poważny, choć po raz kolejny elementów humoru z PRL w przedstawionej poniżej sprawie można się doszukiwać.

Większość z Państwa, która śledzi naszą działalność zauważyła, że coraz większe problemy mamy z otrzymaniem rzetelnej informacji od władz naszego miasta. Po zmianie Statutu Gminy Nasielsk prawo zabrania głosu na sesjach i na niektórych komisjach dla niektórych mieszkańców zostało odebrane. Nie ma też praktycznie żadnej możliwości rozmowy z władzami naszego miasta na dyżurach i spotkaniach z mieszkańcami.

Statut Gminy Nasielsk i analiza stowarzyszenia

Stąd nasza inicjatywa, aby przyłączyć się do akcji #maszgłos i we współpracy z doświadczonymi osobami z Fundacja Batorego oraz Fundacja Soclab – Laboratorium Badań i Działań Społecznych spróbować poszukać wspólnego mianownika do współpracy. Spośród kilkuset gmin z całej Polski biorących udział w akcji masz głos, odpowiedź włodarza naszego miasta na propozycję spotkania i rozwiązania problemu była oryginalna i daleka od dobrego tonu. „W dokumentach strategicznych Gminy zagwarantowaliśmy mieszkańcom odpowiednie formy uczestnictwa w życiu samorządu. Dlatego nie jesteśmy zainteresowani wszelkimi formami pośrednictwa pomiędzy Gminą a organizacjami”.

Jak ta „gwarancja” wygląda można się przekonać z opasłej już korespondencji Rzecznika Praw Obywatelskich kierowanych do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku Jerzego Lubienieckiego „Wszelkie ograniczenia praw obywateli muszą mieć swoją podstawę w akcie prawnym rangi ustawowej (…) odpowiednie i bardziej szczegółowe uregulowanie w przepisach Statutu Gminy spornych kwestii dotyczących m.in. prawa wstępu mieszkańców na sesje Rady Gminy Nasielsk oraz posiedzenia komisji Rady, a także prawa zabierania głosu przez mieszkańców, jest odpowiedzią na wymogi prawne wynikające z zasad tworzenia prawa lokalnego”.

Wracając do Statutu i roli Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk, to w listopadzie ub.r. po szczegółowej analizie naszej lokalnej konstytucji, zgłosiliśmy kilkanaście uwag do Rady Miejskiej, które wszystkie zostały odrzucone przez radnych z komisji statutowej (Brodowski, Dłutowski, Kordowski, Gers). Opierając się na konstytucyjnej zasadzie praworządności oraz legalizmu, przekazaliśmy wniosek przygotowany przez prawników z akcji masz głos do Wojewody Mazowieckiego, który potwierdził nasze stanowisko w stosunku do dwóch przepisów. Naszym zdaniem w Statucie wciąż sprzeczne z obowiązującym prawem są kompetencje Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, które przekraczają wyznaczone granice art. 19 ust. 2 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym, co w konsekwencji prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady praworządności (art. 7 Konstytucji RP). I z tym ostatnim argumentem być może skierujemy sprawę do Sądu.

Wnioski jakie nasuwają się z tej smutnej niestety historii, to pogarszająca się jakość kontroli obywatelskiej nad władzą. Naszym ważnym celem działania jest nie tylko systematyczne sprawdzanie działalności władz naszego miasta i gminy, ale również proponowanie niezbędnych zmian, motywowanie do działania, a w konsekwencji poprawa jakości życia nas wszystkich w naszej Małej Ojczyźnie.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk