Budżet Gminy Nasielsk 2019-2022

Kryzys ekonomiczny wywołany przez pandemię dotknął również samorządy, które z uwagi na trudności finansowe stoją przed trudną decyzją w planowaniu przyszłorocznych budżetów.

Z danych statystycznych, które możemy znaleźć w Internecie wynika, że kryzys zdecydowanie najmocniej uderzył w miasta na prawach powiatu. Jak było w naszej gminie?

Budżet Gminy Nasielsk 2019-2022

Czy podatki od osób fizycznych, a tym samym duża część dochodów własnych, miała negatywne skutki dla naszego budżetu? W latach 2019-2022 wskaźnik ten jest na podobnym poziomie (~16-17 mln zł) i przynajmniej z opublikowanych danych nie wynika, aby dochody z podatku PIT miały negatywny wpływ na budżet gminy Nasielsk. Natomiast znacznie, bo ok 40% do poziomu ponad 11 mln zł wzrosły dochody gminy z naszych podatków i opłat lokalnych.

A jak będzie wyglądać budżet gminy na 2022 rok?

Odpowiedzią niektórych samorządów na obecną trudną sytuację finansową jest m.in. oszczędzanie na inwestycjach. Kolejna możliwość, to zadłużanie się, które w krótkiej perspektywie może być postrzegane jako pomoc z uwagi na poluzowane przez rząd przepisy limitów zadłużenia, ale czy konsekwencją nie będzie zaciągnięcie nadmiernych zobowiązań finansowych? W dłuższej perspektywie, zwłaszcza dla następnych władz samorządowych po 2023 roku, decyzja radnych będzie niewątpliwe „odziedziczonym spadkiem” do spłaty zaciągniętych zobowiązań.

I chyba z tej możliwości skorzysta nasz samorząd, bo na dzisiejszej sesji będzie uchwalany budżet. Z analizy jaką dokonaliśmy od roku 2010 wynika, że dług gminy Nasielsk wyraźnie wzrósł w 2016 do poziomu ok. 20 mln zł. i osiągnął w tym roku wskaźnik 28 mln zł Ale przygotowana przez burmistrza Ruszkowskiego uchwała przyszłorocznego budżetu, to rekordowe zadłużenie na poziomie prawie 45 mln zł – zadłużenie stanowiące połowę budżetu gminy.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk