Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW) przez Gminę Nasielsk

Ostatni dzień roku 2021 przyniósł małą niespodziankę ze strony GDDKiA. Został ogłoszony przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz uzyskaniem decyzji środowiskowych dla nowych odcinków dróg ekspresowych, w tym dla Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW).

W ramach zadania studium będzie dotyczyło następujących gmin z województwa Mazowieckiego:

 • Mochowo
 • Brudzeń Duży
 • Gozdowo
 • Stara Białka
 • Bielsk
 • Radzanowo
 • Staroźreby
 • Bulkowo
 • Naruszewo
 • Załuski

Czy kolejne etapy będą już dotyczyły gminy Nasielsk?

OAW przetnie Gminę Nasielsk

Przetarg jednak ujawnia dość istotną kwestię – przebieg drogi ekspresowej przez gminę Nasielsk. Przewiduje się dwa węzły drogowe:

 • na styku Nuny i Lorcina
 • pomiędzy Borkowem a Nową Wroną

Natomiast w okolicy Lelewa planowany jest MOP czyli Miejsce Obsługi Podróżnych.

Na więcej szczegółów musimy jednak poczekać.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW) przez Gminę Nasielsk

Gmina Nasielsk potrzebuje MPZP

My w tym miejscu po raz kolejny raz apelujemy do nasielskich władz samorządowych, aby uchwaliły Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla terenów z okolic wspomnianej inwestycji. Tego typu trasy mogą sprzyjać pozytywnemu rozwojowi naszej gminy – tereny pod zabudowę wielorodzinną czy nowe innowacyjne zakłady pracy. Z drugiej strony brak MPZP może doprowadzić do inwestycji, które będą miały negatywny wpływ na nasze życie. Czy naszej władzy zależy na dobru mieszkańców? Czas pokaże.

Więcej informacji o przetargu: https://www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/rusza-przetarg-na-dokumentacje-dla-s10-i-fragmentu-s50

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk