Burmistrz Nasielska, nagrody, jawność i oczekiwania społeczne

Czy i w jakiej wysokości pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku otrzymali od burmistrza w 2021 roku nagrody?

Ta informacja miała być przekazana opinii publicznej w grudniu ub.r. przez samego pana Ruszkowskiego, który zadeklarował:

„Ceniąc jawność i transparentność oraz wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom w zakresie przyznawanych przeze mnie nagród podjąłem decyzję, iż od tego roku każdorazowo na koniec każdego roku kalendarzowego będę publikował na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu informację o nagrodach przyznanych w danym roku pracownikom podległego mi Urzędu”.

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska, nagrody, jawność i oczekiwania społeczne

Więcej: https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1563725913827630

My również cenimy jawność i transparentność, a przede wszystkim dotrzymywanie obietnic i z uwagi na brak takich informacji, w myśl głoszonej przez nas zasady „nie słowa, a czyny”, na podstawie dostępu do informacji publicznej wystąpiliśmy do burmistrza i dyrektorów innych jednostek nasielskiego samorządu o wykaz nagród w 2021 roku. Z odpowiedziami zapoznamy Państwa na naszym profilu Aktywny i Czysty Nasielsk.

Przypominamy, że w ubiegłym roku temat nagród wywołał gorącą dyskusję w szczególności ich wysokość dochodząca do 24500 tys zł.

Więcej w temacie:

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk