Po nasielsku – część II

W sierpniu 2021r na stronach nasielskiego Urzędu pisano, że we wrześniu ruszą pracę dotyczące przeniesienia przejścia dla pieszych na ulicy Młynarskiej. W końcu udało się.

W ten sposób zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo pieszych w tym miejscu” – mówiła na łamach Życia Nasielska radna powiatowa Monika Nojbert. Czyżby?

Gdzie właściwie jest teraz przejście dla pieszych? Wygląda, że mamy teraz dwa przejścia, przy czym oba są źle oznakowane!
Brak wyraźnych znaków poziomych przy starym przejściu i brak znaków pionowych przy nowym.

Redaktora ŻN i jednocześnie radnego pana Michała Brodowskiego zachęcamy do wizji lokalnej.

Po nasielsku?