Horror na Cisowej – Nasielsk 2022

Czy mieszkańcy mogą liczyć na koniec horroru na ulicy Cisowej w Nasielsku? Wygląda, że nawieziony wczoraj tłuczeń chwilowo rozwiąże problemy tej drogi.

Ale katastrofalny stan nawierzchni nie tyczy się tylko ulicy Cisowej, ale również Grabowej, Jaworowej, Leśnej, Ogrodowej i Sosnowej.

Konieczne jest zjednoczenie sił wszystkich mieszkańców, aby wspólnie działać w kierunku poprawy nawierzchni. Czy to się uda?

Więcej o problemie tych nasielskich dróg na profilu stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk