Historia wynagrodzeń Burmistrza Nasielska

Zaledwie po kilku tygodniach nowej kadencji, a 1,5 roku po odwołaniu burmistrza Arciszewskiego, radni z kadencji 2014-2018 podnieśli pensję Bogdanowi Ruszkowskiemu.

Przepisy pozwalały radzie gminy na pewną elastyczność, ale nasza rada uchwaliła praktycznie maksymalny ich poziom.

  • wynagrodzenie zasadnicze uchwalono 5900 zł ( możliwe widełki 4500 – 6000 tys zł);
  • dodatek funkcyjny 1900 zł (maksymalny poziom 2100 zł).

Do tego wliczał się jeszcze dodatek za wieloletnią pracę.

Podobnie jak i przy niedawnej podwyżce, część radnych miała wątpliwości i zastrzeżenia do prawie maksymalnego poziomu.Ale zarówno wtedy, jak i teraz burmistrz mógł liczyć na żelazną armię 9 głosów „za”.

Przeciw podwyżce byli radni: Grzegorz Arciszewski, Marek Ostaszewski, Roman Jaskulski, Marek Jaroszewski oraz Henryk Antosik.Ten ostatni pytał: „czy gminę jest stać na podwyżkę w sytuacji gdzie brakuje środków na inwestycję”?

Dziś przypominamy Państwu tę historię, ponieważ widzimy analogię nie tylko podczas głosowania radnych, ale przede wszystkim braku środków na inwestycje, tak długo oczekiwane przez mieszkańców na wielu osiedlach gminy Nasielsk.

Jedna rzecz się tylko zmieniła w stosunku do roku 2014. Wówczas burmistrz Ruszkowski rozpoczynał rządy od długu gminy na poziomie kilkunastu milionów, a w tym roku najprawdopodobniej tamten pułap zostanie przekroczymy trzykrotnie i osiągnie 45 mln zł.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk