Inwestycje w Nasielsku w 2022?

Niedawno poprzez media społecznościowe oraz lokalną gazetę, zostaliśmy poinformowani o planach inwestycyjnych Gminy Nasielsk „Najważniejsze inwestycje 2022 roku”.

Na pewno są to inwestycje oczekiwane i ważne, ale czy realne?Postawny taką tezę i spróbujmy na nią odpowiedzieć, patrząc na dotychczasowe „najważniejsze inwestycje” z lat ubiegłych.

Punktem wyjścia do naszej analizy niech będą słowa o planowanych inwestycjach roku ubiegłego . „W dobie kryzysu ten budżet jest stabilny i dobry. Inwestycji też będzie sporo, w planach jest m.in. stadion, ośrodek zdrowia czy rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II.” – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Jerzy Lubieniecki.

A co zostało po planach? Modernizacja stadionu miała zakończyć się na koniec wakacji 2021 r. Planowane środki na tę inwestycję zostały przekroczone, a prace wciąż trwają.

Skwer Jana Pawła II w Nasielsku

Rewitalizacja skweru Jana Pawła II jest wpisywana do budżetu od początku kadencji. Być może publiczna obietnica burmistrza Ruszkowskiego wygłoszona wraz ze świątecznymi życzeniami będzie jakąś odmianą i prace wreszcie ruszą? Liczymy na to! Mamy nadzieję, że projekt będzie spełniał oczekiwania mieszkańców, a nie tylko projektanta.

Wizja z ubiegłego roku dotycząca rozbudowy Ośrodka Zdrowia jest również w tegorocznych planach. Ale czy kwota 1,9 mln zł będzie wystarczająca? Jak mawiał klasyk nasielskiego samorządu: „zobaczymy, czas pokaże”!

I tak można by jeszcze wspomnieć o udanych inwestycjach z lat ubiegłych, jak przedszkole z drogim prądem, salę, którą trzeba było rozbierać, przepompownię bez prądu etc.

Zostańmy jednak przy inwestycjach , które miały zakończyć się w ubiegłym roku. Sieć ulic Łączna, Podmiejska i Przechodnia, to nadal wielki plac budowy. Przedszkole w Starych Pieścirogach wciąż jest w budowie, a środki finansowe, również w tym przypadku zostały zwiększone. Wreszcie na koniec wisienka na torcie, czyli stacja ładowania samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Ktoś ją widział?

Plany inwestycyjne burmistrza na 2022 rok są ambitne i jak napisaliśmy na wstępie oczekiwane. Oby były zrealizowane z należytą starannością, w terminie i bez dokładania dodatkowych środków finansowych.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk