Radni Komisji Infrastruktury jednomyślni w sprawie placu przy DPS w Nasielsku

Radni z Komisji Infrastruktury jednomyślni ‼

Radni

  • Mirosław Świderski
  • Rafał Dłutowski
  • Dawid Domała
  • Michał Brodowski
  • Dariusz Kordowski
  • Marcin Szarszewski
  • Jan Lewandowski

na dzisiejszej Komisji Infrastruktury, zgodnie z wnioskiem Wiceprzewodniczącego Rady pana Kordowskiego, zagłosowali jednomyślnie przeciw sprzedaży placu przy DPS.

To jeszcze nie kończy tematu. Decyzja Komisji musi zostać przegłosowana na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Nasielsku.
Serdecznie dziękujemy radnym. Liczymy, że jeśli nie w tej kadencji, to w przyszłej, powstanie miejsce rekreacji i wypoczynku. Świetny projekt już czeka, tak jak i My – mieszkańcy.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk